Ieder zwijn in Utrecht krijgt de kogel

Ieder zwijn in Utrecht krijgt de kogel

Ieder wild zwijn dat in Utrecht de provinciegrens over wandelt, krijgt de kogel. Dat heeft de provincie vorig jaar augustus besloten. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights tekenden bezwaar aan en stappen nu naar de rechter. De organisaties: “De provincie hanteert een nulstandbeleid. Dat wil zeggen dat er geen enkel zwijn in de provincie mag leven en dat ieder zwijn dat zich aan de verkeerde kant van de grens begeeft, wordt afgeschoten. Dieren houden zich niet aan door mensen gemaakte grenzen. Wilde zwijnen horen gewoon in Nederland thuis, ook in de provincie Utrecht.”

Nulstand is geen wettelijk belang

Hoewel wilde zwijnen volgens de wet behoren tot de beschermde diersoorten, zijn deze dieren maar op enkele plekken in Nederland welkom: op de Veluwe in Gelderland en in Nationaal Park de Meinweg in Limburg. Buiten deze gebieden zou er geen sprake zijn van een leefgebied voor wilde zwijnen en geldt een nulstand. Dit is beleid van de rijksoverheid en vastgelegd in de rijksnota Jacht en Wildbeheer uit 1992.[1] Deze nota is inmiddels bijna 30 jaar oud.

De zogeheten nulstand is geen in de wet genoemde reden of belang. “Een nulstand kan nooit een op zichzelf staand doel zijn. Het wilde zwijn is in Nederland wettelijk gezien een beschermde diersoort en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen provincies”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

Advies interne commissie genegeerd

Een toestemming tot afschot kan alleen worden gegeven als dit nodig is. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van belangrijke schade en moet worden aangetoond dat alternatieve maatregelen niet werken. “In Utrecht is geen sprake van schade, want elk zwijn wordt aan de grens gedood. Het is ook volstrekt ongeloofwaardig dat wilde zwijnen niet in Utrecht zouden kunnen leven”, zegt Jessica Smit van Animal Rights.

De interne adviescommissie van de provincie Utrecht is ook niet overtuigd van de noodzaak van het afschot. Zij adviseert nader onderzoek te doen naar mogelijke schade en naar gebieden in Utrecht waar zwijnen kunnen leven. Dat lijkt de dierenbelangenorganisaties een prima idee, maar de provincie houdt voet bij stuk en legt dit advies naast zich neer.

Genoeg ruimte in Utrecht

Al in 2010 werd de kansenkaart ‘Wilde Zwijnen in Nederland’ gepresenteerd door de Zoogdiervereniging, ARK Natuurontwikkeling en Alterra – Wageningen Environmental Research.[2] Uit dit onderzoek naar geschikte leefgebieden blijkt dat in tientallen natuurgebieden in Zuid-, Midden- en Oost-Nederland plek zou kunnen zijn voor wilde zwijnen. Op de kansenkaart staan gebieden die allemaal spontaan kunnen worden gekoloniseerd door deze dieren.

Naar de rechter

Fauna4Life en Animal Rights stappen samen naar de rechter. De organisaties stellen dat het nulstandbeleid, zoals dat door de provincie wordt gehanteerd, wettelijke gezien helemaal niet mogelijk is. De organisaties: “Iedereen heeft het over het verbinden van natuurgebieden, maar als puntje bij paaltje komt, wordt de natuurlijke migratie van diersoorten bruut beperkt. Het nulstandbeleid moet van tafel en dat gaan we aan de rechter voorleggen.”


[1] Tweede Kamer, (1992). Nota Jacht en Wildbeheer.  https://edepot.wur.nl/158426

[2] Kansenkaart wild zwijn, (2010). https://www.ark.eu/sites/default/files/media/Wild%20Zwijn/Kansenkaart%20wild%20zwijn%20-%20Zoogdiervereniging-ARK-Alterra%20WUR%20-%20met%20toelichting.pdf

21 juni 2021

Pin It on Pinterest