In Zuid-Holland vossen ook ’s nachts vogelvrij

In Zuid-Holland vossen ook ’s nachts vogelvrij

De provincie Zuid-Holland heeft toestemming verleend om ’s nachts met kunstlicht en nachtkijkers op vossen te kunnen jagen. Jessica Smit van Animal Rights: “Er is gedurende de dag al een landelijk hetze tegen de vos aan de gang, nu zijn ze ook ’s nachts hun leven niet meer zeker.” De dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights hadden eerder al gereageerd op het voorgenomen besluit en stappen nu gezamenlijk naar de rechter.

Nachtelijke jachtpartijen
Vossen mogen in Nederland, gedurende het hele jaar, tussen zonsopkomst en zonsondergang, met het geweer worden gedood. Daarnaast is ook de drijfjacht op vossen toegestaan, mag er vanaf 1 september tot 1 maart gebruik worden gemaakt van (aard)honden om vossen uit hun burchten te drijven en worden veelal jonge vossen gevangen en gedood door de inzet van kastvallen.
De provincie Zuid-Holland heeft toestemming verleend voor het nachtelijke gebruik van extra (verboden) middelen, zoals kunstlicht, restlichtversterkers en warmtebeeldkijkers. De aanvraag is gedaan ter bescherming van weidevogels. Pauline de Jong van Fauna4Life: “Dat het slecht gaat met weidevogels is een feit. Dat komt doordat de kwaliteit van de leefgebieden van weidevogels sterk achteruit is gegaan. Ten onrechte krijgen predatoren zoals vossen de schuld.”

Vossen krijgen de schuld
Het meest gebruikte argument voor de vossenjacht is de bescherming van weidevogels. Weidevogels zijn in de laatste decennia sterk in aantal achteruitgegaan. Het leefgebied van de vogels is ernstig aangetast door intensivering van de landbouw, die grotendeels op maximale productie is gericht. De vos is een predator en krijgt vaak de schuld van het teruglopen van de weidevogelstand. Zo eten vossen af en toe eieren en kuikens, maar zorgen ze er ook voor dat er minder marterachtigen zijn, die het ook gemunt hebben op eieren van weidevogels. De materie is dus complex.
Voor jagers is de vos een concurrent. Hij jaagt op wild, zoals haasachtigen en eenden, diersoorten waar jagers zelf ook graag op jagen. De vos is door zijn intelligentie een spannende jachtbuit. Dat er nog meer dan 15 andere predatoren actief zijn in Nederland (o.a. hermelijn, steenmarter, bunzing, egel, bruine kiekendief en hond) wordt door de provincie Zuid-Holland en de jagers voor het gemak genegeerd.

Alternatieven
Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste maatregel om weidevogels te beschermen is het verbeteren van de omstandigheden voor de weidevogels zelf door het verhogen van het waterpeil en het creëren van meer landschappelijke openheid, bijvoorbeeld door het verwijderen van bosjes en struiken. Daarmee worden deze gebieden automatisch minder geschikt voor predatoren.
Vorig jaar vernietigde de rechter een ontheffing die de provincie Flevoland had afgegeven om ‘s nachts rondom kippenbedrijven op vossen te kunnen jagen. Animal Rights en Fauna4Life willen dat er ook een einde komt aan de klopjacht op de vos in Zuid-Holland en stappen samen naar de rechter.

 

Foto: Arno Jan Boere

17 januari 2019

Pin It on Pinterest