Prettige feestdagen en bedenk … rustende jagers jagen niet

Prettige feestdagen en bedenk … rustende jagers jagen niet

Anton Dautzenberg gebruikt dit Oudhollands spreekwoord in zijn verhaal met de titel ‘Een kerstverhaal’. Toepasselijk rond deze tijd.
Fauna4Life is een jonge en gemotiveerde stichting die opkomt voor de in het wild levende dieren in Nederland. Dit streven blijft uiteraard gehandhaafd. Afgelopen jaar is er veel gebeurd, te veel om op te noemen. Enkele belangrijke gebeurtenissen zijn de samenwerking met Animal Rights, met Dierbaar Flevoland en de discussie over de Oostvaardersplassen die helaas alleen verliezers kent. Gelukkig hebben we een website waar u alles rustig kunt nalezen. We willen u vragen om tijdens alle drukke en vreugdevolle dagen ook te denken aan de fauna. Het wordt bijvoorbeeld een spannend jaar voor de wolf. Krijgt hij de rust en ruimte om zich definitief in Nederland te vestigen? Laten wij ons blijven inzetten voor de in het wild levende dieren en er met z’n allen voor zorgen dat de jager zijn geweer voor altijd aan de wilgen hangt.
Fauna4Life dankt alle donateurs en medestanders. Hopelijk mogen wij komend jaar weer op uw steun rekenen.

Het bestuur

 

19 december 2018

Pin It on Pinterest