Juridische acties zijn hard nodig – Geef de dieren een stem!

Juridische acties zijn hard nodig – Geef de dieren een stem!

Op grond van de wet zijn dieren in principe beschermd. Helaas is dit vooral een papieren werkelijkheid. In de praktijk zijn veel in het wild levende dieren hun leven niet zeker. Vooral als het gaat om dieren die lekker zijn of leuk om op te schieten, zijn ze aangewezen als ‘jachtwild’. Als ze te boek staan als schadelijk, kunnen er door de provincies ontheffingen worden verleend. Sommige soorten staan zelfs op een soort ‘dodenlijst’ waardoor ze in het hele land gedurende het hele jaar gedood mogen worden.

Wij constateren regelmatig dat er ontheffingen worden verleend, terwijl een goede onderbouwing ontbreekt. Door middel van juridische procedures proberen wij dergelijke ontheffingen van tafel te krijgen. Bij provincies leeft nog veel te veel het idee dat het geweer de ultieme oplossing is voor bijvoorbeeld het bestrijden van schade en er wordt niet of te weinig gekeken naar alternatieve diervriendelijke maatregelen. Zolang provincies zich niet houden aan de strikte voorwaarden van de wet, zijn de in het wild levende dieren aangewezen op particuliere belangenorganisaties zoals Fauna4Life om dit via de rechter af te dwingen.

Hieronder een overzicht van recent door ons met succes gevoerde juridische zaken:

  • Een ontheffing voor het vangen en doden van spreeuwen in Limburg is tijdens de bezwarenfase door de provincie ingetrokken.
  • De rechter heeft onze beroep tegen het afschot van een groot aantal diersoorten op Groningen Airpot Eelde gegrond verklaard.
  • Het afschot van damherten in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland) is door de rechtbank geschorst.
  • De ontheffing voor nachtelijk afschot van vossen en konijnen in Zuid-Holland is door de rechter vernietigd.
  • Ons beroep tegen het afschot van knobbelzwanen is geschorst.
  • De provincie Groningen heeft de ontheffing voor het nachtelijk afschot van vossen tijdens de bezwarenfase ingetrokken.
  • Als gevolg van een schorsing door de rechter heeft de provincie Friesland een ontheffing voor het schieten van knobbelzwanen vervolgens zelf in getrokken.
  • De rechtbank in Noord-Holland heeft ons beroep tegen ontheffingen voor het vangen van kraaien in Noord-Holland gegrond verklaard en vervolgen zijn deze ontheffing door de provincie ingetrokken.

Door rechtszaken aan te spannen en provincies te dwingen om de wettelijke regels na te leven, komen wij op voor de belangen en rechten van dieren. Procedures kosten tijd en geld. We kunnen jouw hulp enorm goed gebruiken om dit belangrijke werk voort te zetten. Steun ons daarom met een (eenmalige) donatie.

5 juni 2021

Pin It on Pinterest