Kanttekeningen bij onderzoek muskusrattenbestrijding

Kanttekeningen bij onderzoek muskusrattenbestrijding

Fauna4Life, de Dierenbescherming en Bont voor Dieren hebben kanttekeningen gezet bij de uitkomsten van de recente (veld)onderzoeken op het gebied van de muskusrattenbestrijding. De resultaten werden in 2018 gepubliceerd. Op 15 februari komen onderzoekers, waterschappen en maatschappelijke organisaties bij elkaar tijdens een symposium om de resultaten en toekomstig beleid te bespreken.
In het kort is het advies van de onderzoekers om de muskusrat het gehele jaar door te bestrijden en te streven naar een zogenaamde nulstand, met andere woorden het zoogdier in Nederland helemaal uitroeien. Dit zou nodig zijn omdat de muskusrat schade aan onder andere dijken kan veroorzaken.

Nulstand onrealistisch
Fauna4Life, de Dierenbescherming en Bont voor Dieren zijn het niet eens met dit advies en zetten ook kanttekeningen bij het onderzoek. In een brief aan de waterschappen benoemen ze acht punten. Zo is volgens deze organisaties het onderzoek te kort geweest, zijn preventieve maatregelen nauwelijks onderzocht, is er in het advies geen onderscheid gemaakt in gebieden en is het onrealistisch dat de muskusrat daadwerkelijk zou kunnen worden uitgeroeid.

Ernstig dierenleed
De huidige bestrijdingsmethode leidt tot ernstig dierenleed. Er wordt gebruik gemaakt van klemmen en onderwaterkooien waardoor het zoogdier een verdrinkingsdood sterft, een doodstrijd die minuten duurt. En niet alleen de muskusrat is hier het slachtoffer van. In 2016 werden er ruim 7.000 andere dieren in de klemmen en kooien gevangen en in 2017 ging het daarbij onder andere om 5 otters.

Zet in op preventie
De drie ondertekenaars van de brief roepen de waterschappen op om hun beleid niet alleen op dit onderzoek te baseren en het streven naar de nulstand los te laten. In plaats hiervan kunnen ze beter per gebied de situatie in kaart brengen en zo nodig inzetten op preventie van schade door maatregelen te nemen die het graven in kwetsbare waterkeringen tegengaan.

 

11 februari 2019

Pin It on Pinterest