Oproep voor ander en duurzamer bosbeleid

Oproep voor ander en duurzamer bosbeleid

Bomen vormen een belangrijk antwoord op het klimaatprobleem. Helaas ontbost Nederland in hoog tempo. De werkwijze van natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de geldende normen voor duurzaam bosbeheer. Er wordt veel te veel ingezet op houtproductie, terwijl in de bossen het natuurbelang en de natuurlijke processen centraal zouden moeten staan. Om de belangen van de natuur en de bomen beter te beschermen is een petitie gestart. Ga naar: Stop grootschalige bomenkap en teken mee!

 

2 maart 2019

Pin It on Pinterest