Konijn en wilde eend vogelvrij

Konijn en wilde eend vogelvrij

Het konijn en de wilde eend zijn officieel beschermd op grond van de Wet natuurbescherming. Deze twee diersoorten zijn helaas ook aangewezen als jachtwild. Dat betekent dat jagers deze dieren mogen schieten in hun jachtveld gedurende het jachtseizoen. Dat jachtseizoen is op 15 augustus gestart. Deze dieren zijn op dit moment dus bijna nergens hun leven zeker. Deze periode duurt nog tot en met 31 januari.

Deze jachtwildsoorten worden geschoten vanwege het plezier dat de jagers daaraan beleven.

Plezierjacht
Het gaat hier om pure plezierjacht. Deze jachtwildsoorten worden geschoten vanwege het plezier dat de jagers daaraan beleven. Er wordt geen enkel maatschappelijk belang mee gediend, zoals het beperken van schade aan landbouwgewassen of het beschermen van de openbare veiligheid. Tijdens het jachtseizoen mogen jagers zo vaak en wanneer ze daar zelf zin in hebben in hun eigen jachtveld op deze dieren jagen. Dat wordt door hen zelf ‘oogsten’ genoemd, alsof het gaat om groente of fruit. Zij hebben zelf niets ‘gezaaid’, maar beroven de natuur op deze manier wel van belangrijke onderdelen van het ecosysteem.
Het konijn en de wilde eend zijn op de jachtlijst geplaatst met als argument dat het gaat om algemene soorten, zodat niet hoeft te worden gevreesd voor hun voortbestaan. Het gaat echter helemaal niet goed met deze twee diersoorten.

Wilde eend

Wilde eend
Sinds de jaren negentig is het aantal broedparen van de wilde eend met 30% afgenomen. De precieze oorzaak van deze achteruitgang is nog steeds niet duidelijk. Er worden voldoende jonge eendjes geboren. Het probleem lijkt voornamelijk in de opgroeifase te zitten. Jonge kuikens hebben heel veel insecten nodig om te kunnen groeien. Zoals bekend is het aantal insecten de laatste jaren dramatisch gedaald, onder andere door het overmatige gebruik van gifstoffen in de landbouw. Ondanks de achteruitgang is de jacht toch geopend en kunnen jagers zoveel van deze vogels schieten als ze zelf willen.

Jagers spreken van ‘oogsten’, maar beroven in feite natuur van belangrijke onderdelen van het ecosysteem

Konijn
Ook met konijnen gaat het niet goed. Door ziektes zoals myxomatose en Rabbit Hemorrhagic Disease Virus type 1 (RHDV-1) zijn de aantallen in het verleden zeer sterk afgenomen. Vervolgens leek de populatie zich tot 2015 redelijk te herstellen, maar na die periode zijn de aantallen weer sterk gedaald, vermoedelijk door een nieuw virus (RHDV-type 2). Ondanks het feit dat de populaties, zeker in delen van het land, door ziektes sterk onder druk staan, is ook dit jaar de jacht op het konijn gewoon geopend.

18 augustus 2020

Pin It on Pinterest