Konijnen in Zuid-Holland worden nu ook ’s nachts gedood

Konijnen in Zuid-Holland worden nu ook ’s nachts gedood

De provincie Zuid-Holland heeft jagers toestemming gegeven om tot 15 juli 2023 ’s nachts konijnen te doden met kunstlicht, geluiddempers, honden, fretten, vang- of drijfnetten, kastvallen en vangkooien. De provincie verruimt de bevoegdheden van jagers aanzienlijk, terwijl er al mogelijkheden te over zijn om konijnen te doden. Wij stappen samen met Animal Rights naar de rechter.

Plezierjacht op konijnen
Konijnen worden in de Wet natuurbescherming aangemerkt als jachtwild en mogen vanaf 15 augustus t/m 31 januari voor het plezier bejaagd worden. Dit kan van zonsopkomst tot zonsondergang met fretten, buidels, honden, jachtvogels en het geweer. Naast de plezierjacht staan konijnen op de landelijke vrijstellingslijst, dit houdt in dat ze het hele jaar gedood mogen worden ter voorkoming van schade en overlast, hierbij mogen naast bovengenoemde middelen als extra middelen kastvallen en vangkooien worden gebruikt.

In 2017 zijn er in totaal 6.258 konijnen gedood in Zuid-Holland. Er zijn 3.336 konijnen gedood in het kader van de plezierjacht en 2.922 op basis van een ontheffing (verleende toestemming).

Nergens rust
Konijnen mogen het hele jaar worden bejaagd: voor het plezier (in het jachtseizoen) of ter voorkoming van schade (landelijke vrijstelling). De provincie Zuid-Holland maakt nu de nachtelijke jacht op konijnen mogelijk op begraafplaatsen, sportvelden, industrieterreinen en andere vormen van eigendom en in het belang van de openbare veiligheid, binnen de bebouwde kom en in jachtvelden die niet aan de regels voldoen.

In het besluit van de provincie wordt niet genoemd of uiteen gezet dat er ook daadwerkelijk sprake is van schade of gevaar: alleen dat er konijnen aanwezig zijn in de genoemde gebieden.

Pauline de Jong, Fauna4Life: “In feite zijn konijnen in de provincie Zuid-Holland nergens en nooit meer veilig, terwijl het volgens de wet gaat om een ‘beschermde’ diersoort. In het Havengebied van Rotterdam worden jaar in jaar uit duizenden konijnen gedood, waaruit blijkt dat het ook nog eens gaat om een zinloze activiteit.”

Dodelijke oplossingen
Fauna4Life en Animal Rights maken zich ernstig zorgen over het gemak waarmee de provincie ontheffingen verleent en de bevoegdheden van jagers oprekt. Jessica Smit, Animal Rights: “Het provinciebestuur lijkt keer op keer te vergeten dat het hier om levende, voelende wezens gaat. Wij gaan voor een volledig einde aan de jacht in Nederland.”

 

4 maart 2019

Pin It on Pinterest