Kort geding tegen Nederlandse staat: zorgen om konijnen

Kort geding tegen Nederlandse staat: zorgen om konijnen

De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights dagen de Nederlandse staat voor de rechter: de organisaties maken zich ernstig zorgen over het gebrek aan bescherming van in het wild levende konijnen. Sinds 1950 is de populatiegrootte met maar liefst 68% afgenomen.[1] Toch mogen konijnen door een zogeheten landelijke vrijstelling nog steeds het hele jaar door, in heel Nederland, overdag worden doodgeschoten. Het kort geding staat gepland op dinsdag 26 juli om 11:00 uur.

Konijnen staan op de Rode Lijst: een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit was voor de minister voor Natuur en Stikstof, reden genoeg om het komende jachtseizoen de jacht op konijnen te sluiten. Maar door de landelijke vrijstelling worden konijnen, ook op dit moment, nog steeds ongecontroleerd afgeschoten. De organisaties: “Er moet per direct een einde komen aan het gebruik van deze vrijstelling en daarom stappen we naar de rechter.”

Konijnen op de Rode Lijst

Eind 2020 zijn hazen en konijnen op de Rode Lijst geplaatst. Vrij snel daarna werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen om de plezierjacht op hazen en konijnen te verbieden.[2]Afgelopen maart constateerde Wageningen University (WENR) dat de staat van instandhouding van het konijn zeer ongunstig is. De langjarige trend laat een jaarlijkse afname in de populatieomvang zien van gemiddeld 1,8%.[3] Het lijkt erop dat de jacht op konijnen dit jachtseizoen, in de herfst- en wintermaanden, niet doorgaat. De minister werkt op dit moment aan een besluit om de jacht te sluiten.
Het is bizar dat de konijnen onder deze omstandigheden nog steeds dagelijks en onophoudelijk mogen worden gedood op basis van de landelijke vrijstelling. “Het beleid van de minister is onnavolgbaar. Bedreigde konijnen kunnen dus nog steeds in heel Nederland worden doodgeschoten”, aldus de organisaties.

Onrechtmatige daad

De organisaties starten een procedure bij de civiele rechtbank, omdat er sprake is van een onrechtmatige daad: iets wat in strijd is met de wet of een wettelijke plicht. “Het konijn wordt in zijn voortbestaan bedreigd en moet daarom van de vrijstellingslijst worden gehaald. Dat de landelijke vrijstelling niet ter discussie staat, is voor ons onverteerbaar”, aldus Pauline de Jong van Fauna4Life.

Konijn dient ook in praktijk te worden beschermd

Op papier is het konijn in Nederland beschermd, maar in de praktijk mogen alle mogelijke bestrijdingsmiddelen tegen hen worden ingezet. Ze mogen worden gevangen met vallen en kooien en met fretten en jachtvogels. En ze mogen worden geschoten. De organisaties willen dat de jacht en het bestrijden van konijnen volledig wordt verboden en zij pleiten voor diervriendelijke maatregelen om eventuele overlast te voorkomen.

Wat is de landelijke vrijstellingslijst?

Dieren die op de landelijke vrijstellingslijst staan, mogen het hele jaar door worden gedood. Er staan zes diersoorten op deze lijst: konijn, houtduif, vos, kraai, kauw en Canadese gans. Een soort mag alleen op deze lijst worden geplaats als deze niet in zijn voortbestaan wordt bedreigd of dat gevaar loopt – en daar wringt de schoen. Inmiddels is duidelijk geworden dat konijnen wel degelijk in gevaar zijn. Dat blijkt uit plaatsing op de Nederlandse Rode Lijst, op basis van onderzoek van Wageningen University en het dier is zelfs op internationale Rode Lijsten, zoals die van de IUCN, terug te vinden.
Dit wordt ook door de minister voor Natuur en Stikstof erkend. De minister is immers voornemens om, door de teruglopende aantallen, de jacht op konijnen te sluiten.


[1] Wageningen University, (2022). “Onderzoeksrapport: Staat van instandhouding haas en konijn”. Pag. 23.

[2] Motie van Kamerleden Wassenberg en Futselaar (Kamerstuk 35616, nr. 9) van 11 februari 2021 om het konijn (en de haas) te schrappen van de lijst van vrij bejaagbare soorten.

[3] Wageningen University, (13 april Kort geding tegen Nederlandse staat: zorgen om konijnen2022). Nieuwsbericht: “Staat van instandhouding haas en konijn”.

14 juli 2022

Pin It on Pinterest