Laat de natuur met rust

Laat de natuur met rust

Fauna4Life is groot voorstander van het zoveel mogelijk met rust laten van alle in het wild levende dieren en de natuur om hen heen. Dat betekent dat wat ons betreft natuurlijke processen zoveel mogelijk hun gang moeten kunnen gaan. Niet de mens maar de natuurlijke dynamiek zou moeten bepalen hoe gebieden zich ontwikkelen. Door de mens zouden op zijn hoogst enkele voorwaarden kunnen worden gecreëerd.

Hoogleraar Rewilding Ecology
Wij waren dan ook zeer verheugd om te lezen dat met ingang van 1 februari dit jaar Liesbeth Bakker is benoemd tot buitengewoon hoogleraar Rewilding Ecology in Wageningen. Bij rewilding trekken beheerders zich terug, zodat de natuur zichzelf kan herstellen. De methode is razend populair, maar of het werkt is wetenschappelijk nauwelijks bewezen. Daar moet verandering in komen, vindt Liesbeth Bakker.

Dynamiek van de natuur
Het biedt een radicaal andere kijk op natuurbescherming. Bij rewilding trekken natuurbeheerders zich terug en laten ze natuurlijke processen hun gang gaan, in de hoop op die manier ecosystemen en gedegradeerd landschap te herstellen. Ecosystemen zijn van nature dynamisch, de vegetatie en de populatie ontwikkelen zich voortdurend. Daardoor zijn de omstandigheden in een bepaalde fase geschikt voor bepaalde soorten en in een andere fase geschikt voor andere soorten. In de ecologie wordt dat successie genoemd. Er zou naar het grotere systeem moeten worden gekeken.

Stop met beheren
In een interview zegt Liesbeth Bakker: “De voornaamste kritiek op rewilding is dat de uitkomst onzeker is. Critici grijpen naar het voorzorgsprincipe: omdat je niet weet wat het oplevert, moeten we er maar beter helemaal niet aan beginnen. Totale onzin, vind ik. Natuurlijk weten we niet precies hoe natuurlijk processen zich voltrekken als we stoppen met het beheren van natuurgebieden. Dat moeten we nu juist gaan onderzoeken.”

3 augustus 2020

Pin It on Pinterest