Meer damherten na afschot in Amsterdamse Waterleidingduinen

Meer damherten na afschot in Amsterdamse Waterleidingduinen

Op 5 oktober jl. demonstreerde Animal Rights samen met Fauna4Life tegen het afschot van damherten in de Noord-Hollandse duinen. Een dag later werden de afschot- en telcijfers van afgelopen winter en lente gepubliceerd. Er zijn afgelopen winter weer honderden damherten doodgeschoten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, toch zijn er in de lente 159 meer dieren geteld dan vorig jaar. Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Na drie winters schieten en het doden van duizenden dieren, blijft de populatie damherten boven de 3000. Wij willen dat de plannen van de provincie onmiddellijk worden bijgesteld, er moet gekozen worden voor een niet-dodelijk en diervriendelijk beleid.”

Afschot leidt niet tot een structurele afname
Sinds het besluit tot afschot werd genomen, is de populatie damherten niet afgenomen. In de winter van 2016/2017 zijn er 1.329 damherten geschoten. In de winter van 2017/2018 zijn er 1.440 dieren geschoten. Afgelopen weekend zijn de cijfers van 2018/2019 gepubliceerd: er zijn maar liefst 1.778 dieren afgemaakt. De afgelopen drie winters zijn er in totaal 4.547 dieren doodgeschoten en toch nemen de aantallen niet af. Bovendien mogen er volgens de plannen van de provincie, niet meer dan 1.200 dieren per jaar worden doodgeschoten.
Afschot leidt tot meer jongen, omdat er nog steeds voldoende ruimte en voedsel in het gebied aanwezig is. Het komt al met al dus neer op dweilen met de kraan open.

Afschot is onnodig
De provincie heeft de ontheffing voor afschot verleend met als argument dat de damherten ‘schade’ zouden veroorzaken aan de vegetatie. Niets is minder waar.  Het gebied heeft te leiden van overmatige stikstofdepositie, waardoor de karakteristieke duinvegetatie wordt overwoekerd door allerlei ruigtekruiden en struikgewas. De damherten dragen juist bij aan het tegengaan van deze verruiging. Het schieten is niet alleen zinloos en veroorzaakt veel leed. Het is ook volkomen onnodig. Hoog tijd dus voor een ander beleid.

 

11 november 2019

Pin It on Pinterest