Naar rechter wegens het vangen en doden van kraaien en kauwen

Naar rechter wegens het vangen en doden van kraaien en kauwen

In april van dit jaar berichten wij over het voornemen van de provincie Noord-Holland om vijf jaar lang kraaien en kauwen te vangen met kooien en vervolgens te doden. Jessica Smit van Animal Rights: “De provincie is amper ingegaan op onze uitgebreide bezwaren en heeft de ontheffing in stand gelaten.” Fauna4Life en Animal Rights stappen samen naar de rechter.

Beschermde vogels
Kraaien en kauwen zijn beschermde vogelsoorten die volgens de wet in principe met rust moeten worden gelaten. Via een ontheffing kan een provincie toestemming verlenen om deze dieren te vangen en doden. De provincie Noord-Holland geeft dit gedaan ‘ter bescherming van flora en fauna’, of wel: de bescherming van weidevogels.

Schade is niet aangetoond
De stelling van de provincie dat kaaien en kauwen zorgen voor schade aan weidevogels en hun eieren of kuikens, is op geen enkele manier met controleerbare gegevens onderbouwd. De provincie stelt onder meer dat ‘de zwarte kraai verantwoordelijk is voor 8% van de predatie en dat dit op Texel wel hoger zal liggen, omdat daar de vos ontbreekt’. Het is niet duidelijk waar de provincie deze 8% vandaan haalt en gegevens over kauwen ontbreken zelfs volledig.
Pauline de Jong, Stichting Fauna4Life: “Voordat een ontheffing kan worden verleend, moet worden aangetoond dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat. In dit geval zouden de omstandigheden voor de weidevogels moeten worden geoptimaliseerd, waardoor ze minder kwetsbaar worden en predatoren minder kans krijgen. Dat is niet gebeurd.”

Weidevogels
Uit een rapport van Sovon Vogelonderzoek Nederland blijkt dat er tal van predatoren actief zijn (vijftien in totaal) die weidevogelkuikens of -eieren eten, waaronder hermelijn, egel, kiekendief, zilvermeeuw, rat en hond, maar geen van deze soorten springt er duidelijk als ‘grote schuldige’ uit.
Niet alleen kraaien en kauwen, maar ook vossen krijgen vaak de schuld van het teruglopen van de weidevogelstand. Uit een analyse uit 2016 blijkt dat de belangrijkste achteruitgang van weidevogels komt door het gebrek aan broedsucces in de graslanden. Deze zijn vanuit weidevogelperspectief zowel in omvang als in kwaliteit sterk achteruitgegaan.

Pak het echte probleem aan
De terugloop van de weidevogelstand wordt telkenmale aangegrepen om de bevoegdheden van jagers verder op te rekken om meer of andere dieren te mogen schieten. Pak het echte probleem aan en zorg voor minder intensieve landbouw en meer geschikte leefgebieden voor weidevogels.

 

5 december 2018

Pin It on Pinterest