Nachtelijke vossenjacht ligt voor de tweede keer stil

Nachtelijke vossenjacht ligt voor de tweede keer stil

De nachtelijke vossenjacht in Zuid-Holland ligt voor de tweede keer stil. Dit komt door een uitspraak van de Raad van State in een procedure aangespannen door Fauna4Life en Animal Rights.[1] Vorig jaar januari vernietigde de rechtbank Den Haag het besluit van de provincie Zuid-Holland om in de nacht op vossen te schieten. De provincie ging in hoger beroep bij de Raad van State, maar nam ook een nieuw besluit dat het afschot weer mogelijk maakte. De Raad van State heeft het afschot stilgelegd, totdat er een inhoudelijke beslissing is genomen in het hoger beroep. De organisaties: “Wij zijn ontzettend blij met deze uitspraak. Vossen hoeven in ieder geval ’s nachts niet meer voor hun leven te vrezen.”

Jacht in Natura 2000-gebieden
Het nachtelijk afschot gold in een groot gedeelte van de provincie, zoals weidevogelgebieden, beschermde Natura 2000-gebieden en een zone van 5 kilometer daaromheen. Uit navraag bij de terrein beherende organisaties blijkt dat in een groot deel van de gebieden in beheer van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, het afschot van vossen niet eens wordt toegestaan. Zo vertelt de boswachter van de Nieuwkoopse Plassen in de krant:[2] “We hebben hier drie weidevogelgebieden, daar zitten voldoende vogels die zichzelf kunnen verdedigen. Af en toe wordt er eentje gepakt, maar dat is de natuur. De vossen veroorzaken hier geen overlast.”

Pauline de Jong, Fauna4Life: “De vos wordt aangewezen als zondebok, maar er is in Zuid-Holland niet één onderzoek dat aantoont dat de vos een gevaar vormt voor bodembroedende vogels. Weidevogels staan vooral onder druk door de intensivering van de landbouw en de afname van geschikte leefgebieden. Daar moet de aandacht op worden gericht.”

De Raad van State heeft volkomen terecht twijfel of de ontheffing noodzakelijk is. Op geen enkele manier heeft de provincie aangetoond dat een groter afschot van vossen tot een verbetering van het broedsucces zal leiden.

De vos is de klos
De vos wordt, door jagers en boeren, vaak aangewezen als de grootste predator van weidevogels. Door deze veronderstelling wordt er in heel Nederland intensief op vossen geschoten. Verliezen door natuurlijke vijanden zijn echter een normaal verschijnsel bij weidevogels. Sovon Vogelonderzoek stelt: “… dat de toegenomen predatordichtheid vooral een probleem vormt in gebieden met een relatief lage habitatkwaliteit, terwijl in habitats waar de kwaliteit wel op orde is er kennelijk voldoende mogelijkheden zijn voor weidevogels om dit op te vangen.” Ook volgens Vogelbescherming is predatie zeker niet de belangrijkste oorzaak van de afname van het aantal weidevogels. Dat blijkt uit tal van wetenschappelijke studies. De reden van de terugloop moet vooral worden gezocht in een afname van geschikte leefgebieden door intensivering van de landbouw.[3]

Jaarlijks worden er in Nederland tussen de 12.000 en 14.000 vossen doodgeschoten. Animal Rights en Fauna4Life vinden de inzet van het geweer überhaupt geen oplossing. “Er gaat ontzettend veel dierenleed gepaard met afschot van vossen, zowel overdag als ’s nachts. Wij willen een einde aan deze heksenjacht op de vos”, aldus Jessica Smit van Animal Rights. 


[1] 22 maart 2022. ECLI:NL:RVS:2022:814. https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@130414/202101198-2-a3/

[2] Algemeen Dagblad, (2019). “Vossen Nieuwkoopse Plassen geen aangeschoten wild” https://www.ad.nl/dordrecht/rechter-schieten-op-vossen-mag-niet-in-natuurgebieden-zelfs-niet-om-vogels-te-redden~abaabe1a/

[3] De Vogelbescherming – Standpunt predatie weidevogels. https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-predatie-weidevogels

29 maart 2022

Pin It on Pinterest