Rechter verbiedt nachtelijk vossenafschot

Rechter verbiedt nachtelijk vossenafschot

Jagers in Zuid-Holland mogen niet langer in het holst van de nacht met kunstlicht en nachtkijkers op vossen schieten. De rechtbank in Den Haag heeft het besluit van de provincie vernietigd. Volgens de rechter ontbreekt een deugdelijke motivering en is het besluit onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen. De toestemming tot afschot gold t/m juni 2023. De dierenrechtenorganisatie Fauna4Life en Animal Rights zijn opgetogen: “Wij zijn ontzettend blij met dit besluit. Vossen hoeven in ieder geval ’s nachts niet meer voor hun leven te vrezen. Deze dieren verdienen rust en ruimte en zeker geen nachtelijke schietpartijen.”

Bestrijding in nacht verdubbelt afschot

De provincie Zuid-Holland stond naast de landelijke bestrijding overdag ook nachtelijk afschot toe. De toestemming is verleend voor een groot deel van de provincie en verschillende Natura 2000-gebieden. Volgens de provincie is de bestrijding in deze gebieden nodig om weidevogels en andere bodembroedende vogels te beschermen tegen predatie door vossen.

Jessica Smit, Animal Rights: “Dit is een mooie overwinning, want sinds er ‘s nachts mag worden bestreden is het afschot van vossen bijna verdubbeld. Het gaat om heel wat extra en onnodig dierenleed.” Zo werden er in 2019 overdag 152 vossen en ’s nachts 136 vossen afgeschoten.

De vos is de klos

De vos wordt, door jagers en boeren, vaak aangewezen als de grootste predator van weidevogels. Door deze veronderstelling wordt er in heel Nederland intensief op vossen geschoten, met als excuus het bewaren van het evenwicht in de natuur of het beschermen van weidevogels. In de meeste gevallen is er geen deugdelijk onderzoek verricht naar de predatie en zijn de leefomstandigheden voor de weidevogels ver onder de maat.

Pauline de Jong, Fauna4Life: “De vos wordt aangewezen als zondebok, maar is er in Zuid-Holland geen enkel onderzoek dat aantoont dat de vos een gevaar vormt voor bodembroedende vogels. Weidevogels staan vooral onder druk door de intensivering van de landbouw en de afname van geschikte leefgebieden.”

Ook de rechter is van mening dat niet is aangetoond dat een toename van het aantal gedode vossen leidt tot een afname van predatie op bodembroeders ofwel een verbetering van het broedsucces.

Gevolgen van de uitspraak

Het besluit van de provincie is vernietigd. Dit houdt in dat er ’s nachts niet meer op vossen geschoten mag worden. De provincie kan in hoger beroep gaan bij de Raad van State of een nieuw besluit nemen. Bij een nieuw besluit moet de uitspraak van de rechter in acht worden genomen.

13 januari 2021

Pin It on Pinterest