Ontheffing afschot hazen ten onrechte verleend

Ontheffing afschot hazen ten onrechte verleend

De provincie Zeeland heeft eind 2020 een ontheffing verleend voor het doodschieten van hazen buiten het jachtseizoen, ofwel in het voorjaar en de zomer, ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen. Fauna4Life heeft hiertegen bezwaar aangetekend. De provincie heeft deze bezwaren afgewezen en vervolgens is Fauna4Life hiertegen in beroep gegaan. Deze week heeft de rechtbank het beroep gegrond verklaard.

Belangrijke schade
De ontheffing was verleend om hazen te doden op percelen met cichorei, bieten, peulvruchten, bloemen, koolsoorten, vollegrondsgroenten, boomgaarden en boomkwekerijen. Om een dergelijke ontheffing te kunnen verlenen, had de provincie moeten aantonen dat er sprake is van een reëel risico op belangrijke schade. Dat is niet gebeurd. De provincie verwees naar getaxeerde schades van meer dan zeven jaar geleden. De rechter stelde dat deze gegevens niet actueel genoeg zijn. De eigen inschattingen door de grondgebruikers zelf, die vervolgens door de provincie naar voren werden geschoven, betitelde de rechter als ‘vrijblijvend’ en ‘niet nauwkeurig’.

Andere oplossing
Voor het verlenen van deze ontheffing had ook moeten worden aangetoond dat er geen andere bevredigende oplossing voor handen is. Fauna4Life heeft in de procedure gewezen op alternatieven die door de landbouwsector zelf worden geadviseerd, zoals afrasteringen, schrikdraad en geur- en smaakstoffen. De provincie heeft de ontheffing verleend onder de voorwaarde dat de grondgebruikers eerst andere middelen moesten toepassen. Daarbij werd het bij de meeste gewassen aan de grondgebruiker zelf overgelaten welke middelen hij zou inzetten. De grondgebruiker had dan dus al toestemming om te schieten. Alleen bij bomen, kool, groenten en bloemen moest eerst een afrastering worden geplaatst. Toch werd ook voor deze percelen op voorhand toestemming gegeven om hazen te doden die binnen de afrastering zouden komen.
De rechter stelt dat als het doden van dieren vermijdbaar is door het treffen van geschikte maatregelen, geen ontheffing kan worden verleend. In dit geval heeft de provincie niet duidelijk gemaakt waarom de alternatieve maatregelen niet voldoende zouden zijn.

Uitspraak
Het besluit van de provincie om de bezwaren ongegrond te verklaren, is door de rechter vernietigd. De provincie moet nu een nieuw besluit nemen, waarbij rekening wordt gehouden met deze uitspraak.
Pauline de Jong, Fauna4Life: “Wij zijn blij met de uitspraak. De provincie zie het geweer als het ‘ultieme middel’ dat altijd noodzakelijk is en ook altijd tot een oplossing leidt. Niets is minder waar en de rechter heeft dat met deze uitspraak bevestigd.”

5 maart 2022

Pin It on Pinterest