Ontheffing voor doden aalscholvers ingetrokken

Ontheffing voor doden aalscholvers ingetrokken

Provincie Drenthe heeft na de hoorzitting over ons bezwaarschrift besloten om het advies van de hoorcommissie niet af te wachten, maar de ontheffing voor het schieten van aalscholvers meteen in te trekken. Fauna4Life is hier heel blij mee.

Bezwaar
Begin dit jaar heeft het Sportlandgoed Zwartemeer bij de provincie Drenthe ontheffing aangevraagd om aalscholvers te mogen schieten ter voorkoming van schade aan vis in de visvijver van het bedrijf. Deze ontheffing werd verleend en daartegen hebben Fauna4Life en Animal Rights een bezwaarschrift ingediend. Wij gaven daarin onder andere aan dat op geen enkele manier was aangetoond dat er door aalscholvers belangrijke schade is aangericht. Bovendien gaven wij aan dat diverse alternatieve maatregelen kunnen worden genomen om eventuele vangst van vissen door aalscholvers te beperken. Zo zou aan de vissen schuilgelegenheid kunnen worden aangeboden en tevens zouden grotere vissen kunnen worden uitzetten die niet door aalscholvers kunnen worden gegeten.

Hoorzitting
Op 17 juni is dit bezwaarschrift door de provinciale onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming behandeld. Deze commissie zou binnen zes weken advies uitbrengen aan het College van Gedeputeerde Staten. De provincie Drenthe liet vandaag echter weten dat zij na de behandeling in de Commissie Rechtsbescherming de balans heeft opgemaakt en heeft geconcludeerd dat de onderbouwing voor het afgeven van de ontheffing onvoldoende was. Om te voorkomen dat in afwachting van het advies van de Commissie de ontheffing na het broedseizoen (15 juli) gebruikt zou kunnen worden, heeft het college besloten om de ontheffing nog voor dit advies in te trekken.

Fauna4Life is uiteraard buitengewoon blij met dit besluit. Wij vinden het wel jammer dat de provincie pas tijdens deze bezwarenprocedure tot het inzicht is gekomen dat de noodzakelijke onderbouwing voor het verlenen van deze ontheffing ontbrak. Wij hopen dat deze procedure ertoe bijdraagt dat de provincie in het vervolg zorgvuldiger met dit soort aanvragen omgaat.

 

18 juni 2019

Pin It on Pinterest