Ook nachtelijk afschot van vossen in Zeeland

Ook nachtelijk afschot van vossen in Zeeland

Net als Groningen, Zuid-Holland en Utrecht wil ook de provincie Zeeland toestemming geven voor de nachtelijke bestrijding van vossen. Tot en met 2025 mag er met kunstmatige lichtbronnen ’s nachts op vossen worden geschoten. De ontheffing geldt in en rondom twee gebieden, Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer, en moet predatie van grondbroedende vogels voorkomen. Fauna4Life en Animal Rights hebben een zienswijze ingediend op het voorgenomen besluit.

De organisaties: “In deze gebieden komen weinig of zelfs geen vossen voor. De provincie wil vestiging van vossen voorkomen en daar extra, verboden middelen voor zitten. De wet geeft al ruimschoots mogelijkheden om deze dieren de dood in te jagen. Wij pleiten voor volledige bescherming van de vos.”

Extra verboden middelen

In Nederland zijn vossen nergens hun leven zeker. Ze mogen het hele jaar door overdag met het geweer worden doodgeschoten. De nachtelijke jacht met allerlei hulpmiddelen is verboden en hier moet een ontheffing voor worden aangevraagd. Dat mag alleen als de populatie niet in gevaar is én als alternatieve maatregelen niet werken. Pauline de Jong van Fauna4Life: “Voordat wat voor toestemming dan ook kan worden gegeven voor het doden van een predator, moet eerst worden vastgesteld of die predator in het gebied wel een rol speelt in de predatiedruk en zo ja, hoe groot deze rol is. In deze gebieden is helemaal geen sprake van predatie door vossen.”

Uit de plannen blijkt dat op Schouwen-Duiveland predatie van eieren door ratten een probleem is. In Yerseke Moer vindt veel predatie door andere soorten plaats en er is regelmatig sprake van verstoring door loslopend honden.[1] Jessica Smit van Animal Rights: “Vossen veroorzaken hier geen problemen, want ze zijn er niet. Toch willen jagers ze doodschieten. Het moet afgelopen zijn met deze heksenjacht.”

Alternatieve maatregelen

Uit de plannen van de provincie blijkt dat om weidevogels en kustbroeders een meer optimaal gebied te geven, de terreininrichting veranderd dient te worden. Rondom diverse eilandjes staan vossenrasters die effectief zijn. Meer gebieden zijn geschikt voor deze rasters, maar ze zijn nog niet geplaatst. Alles wijst erop dat nog niet alle mogelijk alternatieven, waarvan bekend is dat ze effectief zijn, zijn ingezet. Pauline de Jong: “Wij pleiten áltijd voor de inzet van alternatieve middelen. Het doel is immers het beschermen van broedende vogels en niet het doden van zoveel mogelijk vossen.”

Stop de heksenjacht

In Luxemburg was het de afgelopen vijf jaar verboden om op vossen te jagen. De achteruitgang van de biodiversiteit en vogelsoorten is te wijten aan andere oorzaken, met name menselijk handelen, en niet aan predatie door vossen. Jessica Smit: “De vossenjacht gaat gepaard met veel leed en is bovendien niet effectief. Wij willen dat Nederland en België het voorbeeld van buurland Luxemburg volgen.”


[1] Faunabeheereenheid Zeeland, (2020). ‘Faunabeheerplan Vos 2020-2025’

8 december 2020

Pin It on Pinterest