Utrechtse zwanen voorlopig veilig

Utrechtse zwanen voorlopig veilig

Het afschot van knobbelzwanen in bijna de hele provincie Utrecht gaat voorlopig niet door. Dat heeft de rechter vandaag besloten. Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life waren een spoedprocedure gestart om het afschot te voorkomen. De organisaties: “Morgen zou het afschot starten. Wij zijn ontzettend blij met dit besluit. Honderden Utrechtse zwanen zijn voorlopig veilig!” De rechter oordeelde onder meer dat een nauwkeurige en treffende motivering omtrent de schade die knobbelzwanen zouden veroorzaken, ontbreekt. Het uitgangspunt dat beschermde vogels niet mogen worden gedood, weegt volgens de rechter zwaarder.

Schade niet aangetoond

Knobbelzwanen worden als inheemse diersoort beschermd. Er kan ontheffing van deze bescherming worden verleend als de populatie niet in gevaar is én er sprake is van belangrijke schade aan landbouwgewassen. Voor één gebied in de provincie (Vijfheerenlanden) zijn zelfs helemaal geen schadegegevens opgenomen. Ook in andere gebieden is de onderbouwing van de schade onvoldoende.

Pauline de Jong, Fauna4Life: “De schade aan landbouwgewassen is onvoldoende onderbouwd en op die manier is dus niet aangetoond dat er sprake is van (dreigende) belangrijke schade, zoals voorgeschreven in de wet. Ook als er wel schade dreigt, kan schade worden voorkomen door de inzet van preventieve middelen.”

Afschot helpt niet

Het afschot is volgens de provincie Utrecht nodig om belangrijke schade te voorkomen. In de afgelopen vier jaren zijn maar liefst 2.684 knobbelzwanen gedood. Toch loopt de getaxeerde schade verder op. De provincie moet volgens de rechter inzicht geven in het verband tussen de omvang van de schade en eerder uitgevoerd afschot. Ook is de rechter van mening dat op verschillende andere punten, het besluit van de provincie Utrecht onvoldoende is onderbouwd.[1]

Jessica Smit, Animal Rights: “De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van alle inheemse soorten op haar grondgebied. De provincie neemt deze bescherming niet serieus, aangezien dit besluit aan alle kanten rammelt. Als niemand naar de rechter stapt, krijgen onschuldige dieren zonder protest de kogel.”

Gevolgen van de uitspraak

In de hele provincie Utrecht mogen voorlopig geen knobbelzwanen worden afgeschoten. Dit geldt tot zes weken, nadat op de bezwaren van de organisaties is beslist.


[1] Er is niet aangetoond dat afschot voor zonsopkomst en na zonsondergang nodig is. Er is niet aangetoond dat afschot in gebieden kleiner dan 40 hectare nodig is.

30 november 2020

Pin It on Pinterest