Prettige Feestdagen – en … we moeten weer leren om de natuur aan haar lot over te laten

Prettige Feestdagen – en … we moeten weer leren om de natuur aan haar lot over te laten

Deze uitspraak komt uit het interview met Jozef Keulartz, emeritus hoogleraar Duurzaamheid en Levensbeschouwing.

2020 zal een zeer memorabel jaar blijven. Vanaf maart staat het hele land op zijn kop. Maar wat in ieder geval gewoon doorgaat met leven en beleven is de natuur. Wij hebben ons als stichting, geregeld samen met Animal Rights, ook dit jaar weer vol energie ingezet voor in het wild levende dieren in Nederland. Soms met succes, soms helaas zonder. Een succes was bijvoorbeeld dat het afschot van knobbelzwanen in Utrecht voorlopig niet doorgaat en dat de provincie Groningen, onder druk van onze bezwaren, de ontheffing voor afschot van vossen heeft ingetrokken. Daarnaast hebben we enkele gedreven natuurliefhebbers geïnterviewd die ook nog eens veel kennis van zaken hebben. De politiek zou meer naar dergelijke deskundigen moeten luisteren.

Onze website wordt consequent geactualiseerd dus houd deze in de gaten voor nieuws en andere zaken. We vragen u om tijdens deze onzekere tijden ook nog even stil te staan bij de fauna in Nederland. Misschien dat in 2021 de haas en het konijn van de wildlijst worden gehaald, aangezien ze op de Rode Lijst zijn geplaatst. De aankomende verkiezingen bieden in ieder geval nieuwe kansen voor aanscherpingen van de wet. We blijven ons inzetten voor de in het wild levende dieren. Fauna4Life dankt alle donateurs en medestanders. Hopelijk mogen wij komend jaar weer op uw steun rekenen.

Het bestuur

19 december 2020

Pin It on Pinterest