Overwinning: afschot damherten van de baan

Overwinning: afschot damherten van de baan

Het afschot van de damherten in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland gaat niet door. Dat heeft de rechtbank Den Haag eerder deze week besloten. In december 2020 gaf de provincie Zuid-Holland de opdracht om daar alle damherten dood te schieten vanwege de verkeersveiligheid en landbouwschade. Volgens het provinciebestuur is een aantal damherten zo’n 20 jaar geleden ontsnapt en is hieruit een verwilderde populatie ontstaan. Verwilderde dieren zijn in feite niet beschermd, zodat de provincie de hele groep wilde laten uitroeien. Dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights kwamen in het geweer tegen dit besluit. De organisaties: “Dit is een geweldige overwinning. We hebben op alle punten gewonnen.”

Geen verwilderde dieren

Volgens de rechter is het niet aannemelijk dat het hier om verwilderde dieren gaat. Elk damhert in Nederland stamt af van ooit uitgezette of ontsnapte exemplaren. De damherten in de duinen in Zuid-Holland worden wel als wilde en dus beschermde dieren beschouwd. De provincie is niet consistent in haar uitgangspunten.

Jessica Smit van Animal Rights: “Na zo lang bestuurlijk stilzitten vindt de provincie het gerechtvaardigd om alle damherten dood te schieten. Dat kan natuurlijk niet. De provincie heeft een bestuurlijke en morele plicht om te kiezen voor een ethische en diervriendelijke oplossing.”

Schade niet aangetoond

De opdracht geldt ook voor het voorkomen van landbouwschade en het vergroten van de verkeersveiligheid. Het is volgens de rechter niet duidelijk waarom het met het oog op de verkeersveiligheid nodig is om de gehele populatie te doden. Ook is niet aangetoond dat de genoemde landbouwschade daadwerkelijk door damherten is veroorzaakt. Daarnaast is het ook vanwege eventuele schade niet duidelijk waarom het doden van de volledige populatie damherten nodig is.

Pauline de Jong van Fauna4Life: “De nadelige gevolgen van dit besluit voor de betrokken diersoort zijn onevenredig groot en onacceptabel. Wij zijn op alle punten in het gelijk gesteld en gaan samen met de damherten een fijne kerst tegemoet.”

24 december 2021

Pin It on Pinterest