PRIJSVRAAG

PRIJSVRAAG

Fauna4life verloot een exemplaar van het boek

     Jagerslatijn
     Mythes en fabels over de jacht

Wil jij kans maken op dit nieuwe boek van KNNV Uitgeverij? Geef dan antwoord op de volgende vraag:

Wat zei sir Roger Moore over jagers?

Stuur vóór 20 mei 2023 het antwoord naar: info@fauna4life.nl Wij verloten een exemplaar van het boek onder de juiste inzendingen.

Beschrijving Jagerslatijn – Mythes en fabels over de jacht

Nooit werd er in Nederland zo veel gejaagd als nu. Welke argumenten worden er voor de jacht gebruikt? En kloppen ze? ‘Jagerslatijn’ biedt de feiten over een onderwerp dat de meningen blijft verdelen.

Was de jacht vroeger beperkt tot een enkel jachtseizoen, liggen dieren nu het hele jaar door onder vuur. Jagers komen regelmatig in het nieuws om te vertellen dat zij de natuur en de maatschappij een dienst bewijzen. Is dat zo, of moeten we dit vooral zien als PR om de jacht acceptabel te maken voor het grote publiek?

Voor dit boek verzamelde Nettie Dekker honderden artikelen over de jacht. Daarna onderzocht ze met welke argumenten jagers hun bezigheden verdedigen. Wat is er waar van hun claims? Daalt het aantal mens-dierbotsingen bijvoorbeeld echt als je jaarlijks zestienduizend reeën doodt?

‘Jagerslatijn’ bevat veel informatie over hoe de jacht in ons land is geregeld en welke rol de verschillende partijen daarin spelen. Het is geschreven voor iedereen die in het wild levende dieren een warm hart toedraagt en vindt dat ze goed beschermd moeten worden.

Schrijver en publicist Nettie Dekker schrijft al vele jaren over dieren en hun welzijn. Ze is vooral geïnteresseerd in de houding van mensen ten opzichte van dieren in het algemeen, en in het wild levende dieren in het bijzonder.

Kijk voor meer informatie en een inkijkexemplaar op https://knnvuitgeverij.nl/artikel/jagerslatijn.html

3 mei 2023

Pin It on Pinterest