Rechter: nachtelijk afschot konijnen verboden

Rechter: nachtelijk afschot konijnen verboden

De provincie Zuid-Holland heeft jagers toestemming gegeven om tot juli 2023 ’s nachts konijnen te doden met kunstlicht en geluiddempers. Dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights stapten naar de rechter. Die heeft het besluit vernietigd. De organisaties zijn blij: “In feite waren konijnen in de provincie Zuid-Holland nergens en nooit meer veilig, terwijl het gaat om een beschermde diersoort die ook nog eens op de Rode Lijst is geplaatst. Wij zijn blij met deze overwinning. Konijnen zijn ’s nachts weer veilig.”

Konijnen zijn vogelvrij

Konijnen worden in de wet aangemerkt als wildsoort en mogen vanaf half augustus tot eind januari voor het plezier bejaagd worden. Dat mag van zonsopkomst tot zonsondergang met fretten, honden, jachtvogels en het geweer. Ook staan konijnen op de landelijke vrijstellingslijst. Dit betekent dat ze het hele jaar overdag gedood mogen worden ter voorkoming van schade en overlast. De provincie Zuid-Holland voegde daar nachtelijke afschot en de afschot op begraafplaatsen, sportvelden, industrieterreinen en andere vormen van eigendom aan toe.

De rechter oordeelde dat er al een zeer ruime landelijke bevoegdheid geldt voor het doden van konijnen overdag. Er is niet voldoende onderbouwd waarom hier nachtelijke afschot aan toegevoegd moet worden.

Pauline de Jong, Fauna4Life: “Het doden van konijnen is als dweilen met de kraan open. De dieren kunnen zich zeer snel voortplanten. Met afschot wordt dus geen enkel probleem opgelost, maar wel heel veel dierenleed aangericht.”

Strijd met wet: jager beslist over afschot

Het nachtelijke afschot gold in heel Zuid-Holland. De provincie liet het aan jagers zelf[1] over om op basis van een plan van aanpak te beslissen waar afschot volgens hen wel en niet noodzakelijk is. Dat is in strijd met de wet. Een provincie kan op basis van wettelijke belangen een toestemming tot afschot verlenen, maar moet deze toestemming dan wel beperken tot het strikt noodzakelijke. Deze beslissingsbevoegdheid mag niet bij anderen worden neergelegd.

Jessica Smit, Animal Rights: “Jagers hebben een rechtstreek belang bij de jacht. Het is van den zotte wat de provincie hier heeft gedaan. In 2019 zijn er 16.331 konijnen gedood. De afschotaantallen zijn in een jaar tijd verdubbeld. Dat is echt schrikbarend.”

Ernstig zorgen

Fauna4Life en Animal Rights maken zich ernstig zorgen over het gemak waarmee provincies ontheffingen verlenen. De organisaties: “Konijnen zijn beschermd. Als een provincie wettelijke regels niet goed toepast, is de bescherming van dieren afhankelijk van particuliere organisaties om dit aan de rechter voor te leggen. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Het besluit van de provincie is vernietigd. Dit houdt in dat er ’s nachts niet meer op konijnen geschoten mag worden. De provincie kan in hoger beroep gaan bij de Raad van State of een nieuw besluit nemen. Bij een nieuw besluit moet de uitspraak van de rechter in acht worden genomen.


[1] De Faunabeheereenheid van de provincie Zuid-Holland

14 januari 2021

Pin It on Pinterest