Succes: bevers in Zuid-Holland mogen niet meer worden gedood

Succes: bevers in Zuid-Holland mogen niet meer worden gedood

Bevers in Zuid-Holland die ‘schade’ veroorzaken mogen niet langer gedood worden. Dat heeft de provincie vorige week besloten, naar aanleiding van een bezwaarschrift ingediend door Fauna4Life en Animal Rights.

Bevers niet meer gedood
Eind vorig jaar tekenden Animal Rights en Fauna4Life bezwaar aan tegen een besluit van de provincie Zuid-Holland waarmee toestemming werd gegeven om bevers dag en nacht te verstoren, te vangen en als laatste redmiddel te doden, ter voorkoming van ‘schade’. De adviescommissie van de provincie had geadviseerd het besluit te herroepen. Naar aanleiding daarvan heeft de provincie de opdracht ingetrokken. Naar verwachting zal de provincie een nieuwe ontheffing voorbereiden, waarin alleen het verstoren, vangen en verplaatsen van bevers wordt toegestaan. Animal Rights en Fauna4Life zijn hier tevreden over.

Inzet van alternatieven
Bevers zijn zeldzaam en waren zelfs lange tijd uitgestorven in Nederland. Pas in 1988 is het dier weer uitgezet. Inmiddels duiken bevers op steeds meer plekken op en in steeds meer provincies worden er plannen gemaakt voor afschot. “Dieren eerst uitzetten en daarna weer afschieten is natuurlijk te zot voor woorden,” aldus de organisaties.
Het doden van de dieren in Zuid-Holland was toegestaan bij ‘herhaalde graverij’. Dit stootte de organisaties tegen de borst. “Herhaalde graverij wijst er vooral op dat er geen beschermende maatregelen zijn genomen ofwel geen alternatieven zijn ingezet, zoals het aanbrengen van gaas op de kwetsbaarste delen van dijken of het verflauwen van oevers. Als bevers worden gedood, zal hun plaats door een andere bever worden ingenomen. Zo blijft je bezig en daarom pleiten wij voor de inzet van alternatieven”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.
Animal Rights en Fauna4Life zijn van mening dat geen enkel wild dier doodgeschoten zou mogen worden wanneer mensen ‘last’ van ze hebben. Niet alleen soortenbehoud, maar ook de bescherming van individuele dieren is voor ons van het grootste belang. Ieder dier is een individu met recht op leven en welzijn.

25 oktober 2022

Pin It on Pinterest