Succes op Texel – Geen vangkooien rond Den Burg

Succes op Texel – Geen vangkooien rond Den Burg

Kraaien en kauwen rond Den Burg worden niet langer met vallen en kooien gevangen en vervolgens met het geweer gedood. De dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights hebben hier een stokje voor weten te steken. De kraaien en kauwen werden het hele jaar door, ook in het broedseizoen, gevangen en gedood.

Beschermde diersoorten
De kauw en zwarte kraai zijn in de Europese Vogelrichtlijn aangewezen als beschermde diersoort. Het is verboden om de vogels opzettelijk te vangen en te doden. De provincie kan toestemming (een ontheffing) verlenen om de dieren te vangen en te doden, bijvoorbeeld als er sprake is van schade aan flora en fauna. Een ontheffing mag alleen worden verleend ‘als er geen andere bevredigende oplossing’ voorhanden is. Jagers vinden dat kraaien en kauwen een bedreiging vormen voor de weidevogelstand.
Jessica Smit, Animal Rights: “In heel Nederland worden kraaien en kauwen, maar ook vossen, gedood ter bescherming van weidevogels, zonder te zoeken naar diervriendelijke en echt werkende duurzame oplossingen.”

Aanvrager trekt verzoek in
De provincie Noord-Holland verleende toestemming om tot 2023 rond Den Burg kraaien en kauwen te vangen en vervolgens te doden. Het bezwaar van Fauna4Life en Animal Rights tegen dit besluit werd afgewezen, waarna de organisaties besloten gezamenlijk naar de rechter te stappen. Nog voor de procedure kon starten trok de aanvrager zijn verzoek in.
Pauline de Jong, Fauna4Life: “Als het slecht gaat met weidevogels wordt door met name jagers en boeren altijd direct gewezen op predatoren zoals kraaien, maar ook vossen, als de schuldigen. De werkelijke oorzaak van de achteruitgang van weidevogels is echter de agrarische praktijk met onder andere ontwatering, pesticidegebruik, bemesting en vroeg maaien.”

Wij gaan door
De provincie Noord-Holland heeft ook in Den Hoorn, op Wieringen en in de gemeentes Amsterdam en Waterland toestemming verleend voor het vangen en vervolgens doden van kraaien en kauwen.
Jessica Smit, Animal Rights: “De provincie verleent aan de lopende hand ontheffingen en onschuldige dieren zijn hiervan de dupe. Wij hebben op diverse locaties in Noord-Holland bezwaar gemaakt. Kraaien en kauwen hebben hun eigen plek in ons landschap en moeten in principe met rust worden gelaten.”

 

25 maart 2019

Pin It on Pinterest