Utrecht gaat ’s nachts vossen afschieten

Utrecht gaat ’s nachts vossen afschieten

De provincie Utrecht heeft toestemming gegeven om het hele jaar door in de nachtelijke uren met kunstlicht, lokmiddelen, honden en geluiddempers vossen te schieten. De ontheffing loopt door tot en met 2025 en mag gebruikt worden in weidevogelgebieden en rondom bedrijven met vrije uitloopkippen. De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life zijn woest en maken bezwaar. De organisaties: “Vossen mogen al in het hele land het hele jaar door overdag met het geweer worden gedood. In Utrecht alleen ging het in de afgelopen 3 jaar om maar liefst 3.000 vossen.[1] Dit zijn schrikbarende aantallen.”

Hetze tegen de vos

Vossen mogen in Nederland het hele jaar door tussen zonsopkomst en zonsondergang met het geweer worden gedood. Daarnaast is ook de drijfjacht op vossen toegestaan, mag er vanaf 1 september tot 1 maart gebruik worden gemaakt van (aard)honden om vossen uit hun burchten te drijven en worden veel jonge vossen gevangen met vallen om daarna te worden doodgeslagen. De nachtelijke jacht op vossen is in principe verboden. Om het toch mogelijk te maken, moet door een provincie toestemming worden verleend.

De ontheffing in Utrecht is verleend om ‘schade aan fauna’ te beperken. Daarmee wordt gedoeld op de weidevogels die in de provincie leven. Vossen kunnen weidevogels en hun kuikens en eieren opeten. De provincie laat in haar besluit weten dat het percentage uitgekomen eieren in de provincie hoog is. Daarnaast geeft zij toe dat door een gebrek aan data niet kan worden vastgesteld in welke gebieden vossen voor schade zorgen. Toch wordt de vos veroordeeld tot de kogel. De organisaties: “De terugloop van de weidevogelstand wordt steeds maar weer aangegrepen om de bevoegdheden van jagers verder op te rekken en de nachtelijke vossenjacht toe te staan. Een grote schande.”

Bescherm je pluimvee

De tweede reden waarom de provincie Utrecht deze toestemming heeft verleend is schade die vossen kunnen veroorzaken bij pluimveehouders met vrije uitloopkippen. Vervolgens wordt aangegeven dat er in de afgelopen jaren geen schade is gemeld. De provincie is van mening dat niet van veehouders kan worden verwacht dat ze een vossenwerend raster plaatsen om zo hun kippen te beschermen. In 2018 oordeelde de rechter in Flevoland echter dat dit wel degelijk mag worden verwacht. Iedereen die dieren houdt, heeft een wettelijke zorgplicht en zal deze dieren zo goed mogelijk moeten beschermen.

Pauline de Jong van Fauna4Life: “Gedurende de nachtelijke uren is er een simpele maatregel die kippen kan beschermen, namelijk door ze onder te brengen in goed afgesloten ruimtes. Dat er de afgelopen jaren geen schade is gemeld en er tóch een ontheffing wordt verleend is absurd.”

Volg het voorbeeld van Luxemburg

In Luxemburg was het de afgelopen vijf jaar verboden om op vossen te jagen en dat verbod blijft ook in 2020 gelden. Er wordt gesteld dat de achteruitgang van de biodiversiteit en vogelsoorten duidelijk te wijten is aan andere oorzaken en niet komt door predatie door vossen. Animal Rights en Fauna4Life pleiten ook in Nederland voor een volledig verbod op de bestrijding van vossen.

Jessica Smit van Animal Rights: “Wij willen naar het voorbeeld van Luxemburg ook in Nederland en België de vossenjacht zo snel mogelijk verbieden. Er is geen enkele reden om deze gruwelijke jachtpartijen nog langer toe te staan. Dit jachtverbod moet richtinggevend worden voor heel Europa.”


[1] Jaarverslagen Faunabeheereenheid Utrecht, (2017, 2018 en 2019). https://www.faunabeheereenheid.nl/utrecht/ACTUEEL/Publicaties

11 oktober 2020

Pin It on Pinterest