Vrijbrief voor afschot zwijnen vernietigd

Vrijbrief voor afschot zwijnen vernietigd

Begin 2021 heeft Fauna4Life samen met Animal Rights en Varkens in Nood beroep aangetekend tegen een ontheffing van de provincie Gelderland verleend aan de Faunabeheereenheid (FBE). De FBE kreeg daarmee toestemming om in principe zelfs alle wilde zwijnen dood te schieten als er ergens in Nederland varkenspest zou worden geconstateerd. De rechtbank Gelderland is het met ons eens dat deze toestemming niet had mogen worden verleend. De ontheffing is onzorgvuldig voorbereid en slecht gemotiveerd.

Op voorhand
De provincie had op voorhand toestemming gegeven om de populatie wilde zwijnen zeer drastisch te beperken zonder dat daarbij duidelijk was omschreven onder welke omstandigheden dat zou mogen gebeuren. In theorie was het zelfs mogelijk alle zwijnen in de provincie te doden. Aangezien er tot op heden nog geen sprake is van een uitbraak, was deze toestemming in onze ogen ook voorbarig. Er zou eerst gekeken moeten worden naar eventuele alternatieven.

Uitspraak
De rechter is het met ons eens. In de uitspraak staat onder andere dat niet duidelijk is of er bijvoorbeeld alleen zwijnen mogen worden geschoten als het gaat om een uitbraak van varkenspest onder de wilde zwijnen zelf of dat er ook wilde zwijnen mogen worden geschoten als de ziekte onder gehouden varkens is uitgebroken. Bovendien gaat de rechter mee in ons betoog dat zelfs wanneer er sprake is van een uitbraak onder de wilde zwijnen zelf, dat niet automatisch betekent dat ze allemaal gedood zouden moeten worden, zoals met dit besluit wel mogelijk is. De rechtbank heeft met deze uitspraak het besluit in zijn geheel vernietigd. De rechtbank draagt de provincie zelfs niet op een nieuw besluit te nemen, aangezien ‘dat helemaal niet noodzakelijk is’. Daarmee bevestigt de rechtbank dat het besluit voorbarig was.

Wij zijn heel blij met deze duidelijke uitspraak en hopen dat de provincie voortaan zorgvuldiger omgaat met haar bevoegdheid om ontheffingen te verlenen en het belang van de in het wild levende dieren eindelijk centraal zal stellen.

19 maart 2023

Pin It on Pinterest