WBE wederom in opspraak in jachtdorp Deurne

WBE wederom in opspraak in jachtdorp Deurne

WBE Deurne, de plaatselijke jagersclub, is opnieuw in opspraak gekomen. Op 13 december vond er een grote jachtpartij plaats door een aantal van hun leden. Bij deze jachtpartij (zeg maar gerust slachtpartij) op uitgezette fazanten, werd geconstateerd dat er een ‘jager’ meeliep met geweer, die niet in het bezit is van een geldige jachtakte. Deze akte is namelijk ingetrokken. Het is wettelijk verboden om zonder jachtakte te jagen. Bovendien is de persoon niet verzekerd en dat is een wettelijke verplichting. Dat is een voorwaarde om een wapen voorhanden te mogen hebben.

De WBE is van deze constatering op de hoogte gesteld, maar wil vooralsnog niet reageren. Het lijkt erop dat ook dit bestuur de leden niet in de hand heeft. Al enige jaren is er sprake van anarchie binnen deze vereniging en ook het huidige bestuur heeft het kennelijk niet meer in de hand. In 2020 verloopt het huidige pachtcontract met de gemeente Deurne. Het is buitengewoon ongewenst wanneer de gemeente, onder deze omstandigheden, een nieuw contract aan deze WBE zou aanbieden. De plaatselijke politiek reageerde: “Wij kijken nergens meer van op bij deze WBE.”

De zaak ligt nu bij de politie en de Omgevingsdienst. Een grondig onderzoek zal worden ingesteld, niet alleen naar de desbetreffende ‘jager’, maar ook naar de jachtleider, andere jagers en drijvers. Het is niet duidelijk wie het wapen ter beschikking heeft gesteld. Ook dit zal uit het onderzoek moeten blijken.

In ieder geval kunnen wij wel constateren dat het zoveelste incident bij WBE Deurne een feit is.

23 december 2019

Pin It on Pinterest