15 diersoorten van afschotlijst Groningen Airport afgehaald

15 diersoorten van afschotlijst Groningen Airport afgehaald

UPDATE – In januari verleende de provincie Drenthe een ontheffing die het mogelijk maakt om maar liefst 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren dood te schieten in het belang van de vliegveiligheid op Groningen Airport Eelde (liggend in Drenthe). Fauna4Life en Animal Rights hebben samen bezwaar aangetekend. De organisaties: “Naar aanleiding van onze bezwaren heeft het provinciebestuur 15 soorten van de afschotlijst afgehaald. Dit enkele gegeven toont al aan dat de ontheffing routinematig is verleend. Als niemand bezwaar aantekent, worden tientallen dieren dus zonder protest veroordeeld tot de dood.” 

Soorten uit ontheffing geschrapt
Uit overleg tussen Groningen Airport en het provinciebestuur blijkt dat in totaal 15 diersoorten niet meer zijn aangewezen. Deze volgende soorten zijn geschrapt.

Muskusrat, woelrat, mollen, huismuis, dwergmuis, bosmuis, grote bosmuis, brandmuis, aardmuis, veldmuis, Noordse woelmuis, rosse woelmuis, eikelmuis, hazelmuis, relmuis

 Deze ontheffing is verleend op basis van een onderliggend Faunabeheerplan. Als een soort niet is opgenomen in dit Faunabeheerplan ontbreekt de onderbouwing. Er staat nog steeds een tiental diersoorten op de afschotlijst, waarvoor geen enkele onderbouwing aanwezig is. Voor deze soorten kan er mág er geen toestemming tot afschot worden gegeven. De provincie handelt in strijd met haar eigen beleidsregels. Wij hadden verwacht dat de provincie beter naar onze bezwaren zou kijken.

Weerstand tegen ontheffing groeit
Steeds meer organisaties spreken zich uit tegen het afschot. Zo heeft ook Vogelbescherming Nederland bezwaar aangetekend, zijn er Kamervragen gesteld aan de verantwoordelijke ministers én klinken er geluiden in de Groningse gemeenteraad tegen het afschot.

Juridische procedure gaat door
Fauna4Life en Animal Rights hebben een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank ingediend. Zij willen dat het afschot wordt opgeschort, totdat de provincie op de bezwaren heeft beslist. Wegens de coronamaatregelen lag de procedure stil, maar deze wordt nu schriftelijk verder afgehandeld.

 

8 april 2020

Pin It on Pinterest