Deurne ‘koopt’ tijd voor discussie over jacht

Deurne ‘koopt’ tijd voor discussie over jacht

Begin dit jaar heeft Fauna4Life een brief naar de gemeente Deurne gestuurd met het dringende verzoek om de jacht niet meer te verpachten. Wij hebben er daarbij op gewezen dat het huidige pachtcontract  betekent dat in de recreatiebossen van de gemeente Deurne alle jachtwildsoorten gedurende het gehele jachtseizoen ‘vrijwel onbeperkt’ kunnen worden geschoten.

Uit een artikel in de pers hebben wij begrepen dat Deurne de jachtovereenkomst met de wildbeheereenheden één jaar in plaats van zes jaar heeft verlengd. Op 1 april liep de zesjarige overeenkomst met de wildbeheereenheden (WBE’s) Deurne en De Heidse Peel af. De gemeenteraad vroeg in november vorig jaar al om een discussie over de jacht. Het is niet gelukt om deze discussie tijdig te voeren en daarom is nu gekozen voor een verlenging met een jaar, zodat er ruimte ontstaat om in gesprek te kunnen gaan over hoe het nu verder moet gaan met de jacht.

Fauna4Life is heel blij met deze stap van de gemeente. Eindelijk zal er een inhoudelijke discussie over het nut en de noodzaak van de verpachting van de jacht op de gemeentelijke gronden worden gevoerd. Wat ons betreft zijn nut en noodzaak niet aangetoond en zou dit de laatste verlenging van de jachtovereenkomst moeten zijn. Wij zijn heel benieuwd naar de uitkomst van de discussie later dit jaar.

 

8 april 2020

Pin It on Pinterest