Afschot damherten Friesland van de baan

Afschot damherten Friesland van de baan

Eerder dit jaar gaf de provincie Friesland de opdracht damherten af te schieten in het gebied Oranjewoud – Katlijk. Er mochten in totaal 80 herten blijven leven. Dit zou er volgens de provincie voor moeten zorgen dat er gemiddeld niet meer dan één aanrijding per jaar plaatsvindt. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights gingen in bezwaar. Daarnaast waren er 23 andere bezwaarmakers. Ook startten bewoners en bezoekers van de regio Oranjewoud, Mildam en Katlijk een petitie tegen het afschot.[1] De organisaties: “Wij zijn ontzettend blij met het besluit van de provincie. Het onderwerp leeft duidelijk bij de lokale gemeenschap. Niet voor niets tekenden zoveel omwonenden bezwaar aan tegen het afschot.”

Onrealistisch en onhaalbaar

In het gebied Oranjewoud – Katlijk leven rond de 130-150 damherten.[2] In 2019 vonden er elf aanrijdingen plaats, waarvan negen over een afstand van vier kilometer op dezelfde provinciale weg (N380). Op deze weg mag 80 km per uur worden gereden. Ondanks de hoge toegestane snelheid, wordt hier volgens de provincie regelmatig veel te hard gereden.

Pauline de Jong van Fauna4Life: “De provincie stelt een totaal onrealistisch en onhaalbaar doel. Als je kiest voor maximaal 1 aanrijding per jaar dan moet of de weg volledig onbereikbaar worden gemaakt of het aantal damherten zou moeten worden teruggebracht tot één!”


Provincie neemt advies over

Alle bezwaren zijn beoordeeld en behandeld door een interne en onafhankelijke commissie van de provincie Friesland. Deze commissie heeft geadviseerd het besluit in te trekken en dat advies heeft de provincie overgenomen.

De interne commissie oordeelde dat niet aannemelijk is gemaakt dat afschot van de damherten zal leiden tot minder aanrijdingen in het gebied. Ook heeft de provincie niet duidelijk gemaakt dat het treffen van preventieve maatregelen niet voldoende is om verkeersongelukken te voorkomen. Zo wordt er eind 2021 een wildwaarschuwingssysteem geplaatst. De borden lichten op, zodra voertuigen in de buurt komen. Daarnaast is het mogelijk de snelheid op de weg waar veel ongelukken gebeuren, te verlagen. Op dit moment mag daar 80 km per uur worden gereden. Dat zou naar maximaal 60 km per uur moeten worden teruggebracht en daarop zou dan ook actief moeten worden gehandhaafd.

Jessica Smit van Animal Rights: “De provincie komt terug op haar besluit en de damherten zijn voorlopig veilig: geweldig! Wij blijven pleiten voor diervriendelijke, effectieve en duurzame oplossingen bij conflicten tussen mensen en wilde dieren.”


[1] https://schietdamhertenniet.petities.nl/

[2] Concept Faunabeheerplan Damhert 2021 – 2025 Fryslân, (2020). Pag. 11

2 december 2021

Pin It on Pinterest