Geen jacht op gemeentegrond Deurne

Geen jacht op gemeentegrond Deurne

Fauna4Life heeft er middels een  brief bij de gemeente Deurne op aangedrongen om te stoppen met het verpachten van de jacht aan de jagers van de lokale Wildbeheereenheden. Wij willen op deze manier voorkomen dat Deurne de contracten in april verlengt.

Geen enkele noodzaak
In Deurne zijn honderd jagers aangesloten bij de WBE. Samen bejagen zij duizend hectares grond (vooral bos) van de gemeente. In de brief hebben wij erop gewezen dat het huidige pachtcontract  betekent dat in de recreatiebossen van de gemeente Deurne alle jachtwildsoorten gedurende het gehele jachtseizoen ‘vrijwel onbeperkt’ kunnen worden geschoten. Het jachtseizoen loopt afhankelijk van de diersoort, vanaf 15 augustus door tot en met 31 januari. Dat betekent dat in de recreatiebossen, waar de bewoners willen wandelen, fietsen, spelen en van de natuur willen genieten, op deze manier gedurende een periode van vijf en een halve maand per jaar onrust heerst. Er is geen enkele reden om in bossen, die zijn bedoeld voor de hele bevolking om te recreëren en van de natuur te genieten, een kleine groep mensen toestemming te verlenen om een privéhobby uit te oefenen, waardoor de overige gebruikers van de bossen worden verstoord. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn en bescherming van de natuurwaarden is jacht buitengewoon ongewenst. Bovendien is er geen enkele noodzaak om de jacht te verpachten. De jachtwildsoorten (haas, konijn, houtduif, fazant en wilde eend) veroorzaken op geen enkele manier enige vorm van schade in deze bossen.

Dierpopulaties onder druk
Een lokale natuurliefhebber heeft recent ook een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne gestuurd. Daarin wijst hij onder andere op het feit dat de populaties van de betreffende diersoorten in deze bossen sterk achteruit zijn gegaan.
Wij hopen dat de gemeente gehoor geeft aan onze zeer dringende oproep en in 2020 geen nieuwe jachtpachtcontracten zal afsluiten.

 

15 februari 2020

Pin It on Pinterest