Nachtelijk afschot vossen in Zuid-Holland

Nachtelijk afschot vossen in Zuid-Holland

Vossen in Nederland mogen het hele jaar met het geweer worden doodgeschoten. Daarnaast is de drijfjacht op vossen toegestaan, mag er vanaf 1 september tot 1 maart gebruik worden gemaakt van honden om vossen uit hun holen te jagen en worden veel jonge vossen gevangen met kastvallen en vervolgens gedood. In 2019 verleende de provincie Zuid-Holland extra bevoegdheden aan jagers. Zij mogen ’s nachts in een groot deel van de provincie inclusief natuurgebieden met kunstlicht en nachtkijkers op vossen jagen. Fauna4Life en Animal Rights zijn hiertegen in beroep gegaan.

Nachtelijk afschot

De provincie Zuid-Holland staat naast de landelijke jachtpartijen overdag nu ook toe dat deze dieren ’s nachts worden geschoten. Er is toestemming gegeven voor het gebruik van extra verboden middelen, zoals kunstlicht, restlichtversterkers en warmtebeeldkijkers. De toestemming is verleend voor een groot deel van de provincie en verschillende Natura 2000-gebieden , zoals de Biesbosch, Duinen Goeree & Kwade Hoek en de Nieuwkoopse Plassen.[1] Volgens de provincie is de bestrijding in deze gebieden nodig om weidevogels en bodembroedende vogels te beschermen tegen predatie door vossen. Fauna4Life en Animal Rights zijn samen naar de rechter gestapt. De zitting staat gepland op 24 november. “Er is gedurende de dag al een hetze tegen de vos gaande. Nu zijn ze ook ’s nachts hun leven niet meer zeker.”

Terreinbeheerders geven geen toestemming

De boswachter van de Nieuwkoopse Plassen vertelde in de krant dat er in dat gebied geen vossen afgeschoten gaan worden. [2] “Boswachter Jurriaan van Leeuwen van Natuurmonumenten heeft geen idee hoeveel vossen er in het Nieuwkoopse Plassengebied wonen, maar vindt niet dat het nodig is er vossen af te schieten. ,,We hebben hier drie weidevogelgebieden. Daar zitten voldoende vogels die zichzelf kunnen verdedigen. Af en toe wordt er eentje gepakt, maar dat is de natuur. De vossen veroorzaken hier geen overlast.”

Uit navraag van Animal Rights en Fauna4Life blijkt dat ook in de meeste andere Natura 2000-gebieden waar de afschotontheffing geldt, de nachtelijke jacht niet wordt toegestaan. Deze gebieden zijn in het beheer van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Beide organisaties vinden de jacht op vossen in deze gebieden niet nodig.

Jessica Smit, Animal Rights: “De vos wordt weer eens aangewezen als zondebok. Een totaal ongefundeerde aanname. Wij snappen niet dat jagers toestemming vragen voor jacht in gebieden, waar ze überhaupt niet welkom zijn. Dit is een bizarre gang van zaken.”

Afschot neemt toe

In 2016 zijn er zijn er in Zuid-Holland 281 vossen doodgeschoten. In 2019 is dat aantal opgelopen tot 510 vossen.[3] Elk jaar worden er meer en meer vossen gedood. De vos wordt, door jagers en boeren, vaak aangewezen als de grootste predator van weidevogels. Door deze veronderstelling worden vossen in heel Nederland intensief bestreden, met als excuus het bewaren van het evenwicht in de natuur of het beschermen van weidevogels. De achteruitgang van weidevogels wordt echter niet veroorzaakt door predatie, maar doordat de omstandigheden in de broedgebieden absoluut niet meer voldoen aan de eisen die weidevogels daaraan stellen. Er is onvoldoende voedsel en dekking voor de jongen.  

Pauline de Jong, Fauna4Life: “Jagers beschouwen vossen als hun concurrent. Vossen eten namelijk ook wel eens konijnen, hazen en fazanten, terwijl de jagers die liever zelf schieten. Zij gebruiken het argument van predatie van weidevogels alleen maar om ontheffing te kunnen krijgen om ook ‘s nachts aan de gang te kunnen gaan met verboden middelen.


[1] De toestemming tot nachtelijk afschot geldt in de volgende Natura 2000-gebieden: ‘Nieuwkoopse Plassen & De Haeck’, ‘Biesbosch’, ‘Boezems Kinderdijk’, ‘Duinen Goeree & Kwade Hoek’, ‘Grevelingen’, ‘Haringvliet’, ‘Hollands Diep’, ‘Krammer-Volkerak’, ‘Voornes Duin’ en ‘Zouweboezem’.

[2] Algemeen Dagblad, (2019). “Vossen Nieuwkoopse Plassen geen aangeschoten wild”. Link: https://www.ad.nl/alphen/vossen-nieuwkoopse-plassen-geen-aangeschoten-wild~a8d909cc/

[3] De gegevens komen uit de jaarverslagen van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland.

14 november 2020

Pin It on Pinterest