Rechter: afschot Groningen Airport onrechtmatig

Rechter: afschot Groningen Airport onrechtmatig

Het afschot van maar liefst 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren op Groningen Airport-Eelde is onrechtmatig. Dat is de uitkomst van een juridische procedure aangespannen door dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life. De rechter vindt dat het besluit onvoldoende is gemotiveerd en onzorgvuldig is voorbereid. De provincie heeft vier weken de tijd gekregen om een beslissing te nemen op het bezwaar. “De rechter heeft op veel punten flinke kritiek geuit. Er moet zoveel worden aangepast dat wij de overtuiging hebben dat dit besluit geen stand kan houden”, aldus de organisaties. 

Onvoldoende onderbouwing
In februari hebben Fauna4Life en Animal Rights bezwaar ingediend tegen de ontheffing voor het doden van een groot aantal vogels en zoogdieren op het terrein van Groningen Airport Eelde. Naar aanleiding van dit bezwaar heeft de provincie 15 soorten van de afschotlijst gehaald. De organisaties hebben tevens een verzoek bij de rechtbank ingediend om deze ontheffing te schorsen. Zij wilden dat het afschot wordt opgeschort, totdat de provincie op de bezwaren heeft beslist. Er staat namelijk nog steeds vele diersoorten op de afschotlijst, waarvoor geen enkele onderbouwing is gegeven.
Pauline de Jong van Fauna4Life: “De wet is duidelijk en strikt. De genoemde diersoorten zijn allemaal beschermd. Om een uitzondering op de bescherming te kunnen maken, moet nauwkeurig wordt aangegeven wat het probleem is en moet worden aangetoond dat er geen minder ingrijpende maatregelen beschikbaar zijn om het probleem op te lossen. Zonder onderbouwing zal de provincie ook deze soorten van de lijst moeten halen.”

Kritiek van de rechter
De kritiek van de rechter is bepaald niet mals. Zo is voor een aantal vogelsoorten uit voorzorg toestemming tot afschot gegeven. Dit is in strijd met de wet. Eerst moet objectief worden aangetoond dat er daadwerkelijk gevaar dreigt. De provincie heeft een lijst ingebracht met vogeltellingen, maar de rechter stelt terecht dat daaruit niet blijkt waar deze vogels zich precies bevonden, wat het gedrag van de vogels was en of ze überhaupt wel in de buurt van de start- en landingsbanen van het vliegveld kwamen. Ook ontbreken voor vrijwel alle diersoorten concrete en verifieerbare gegevens, waaruit blijkt dat preventieve maatregelen daadwerkelijk zijn ingezet. Tot slot is niet aangetoond dat ondanks de inzet van preventieve maatregelen er toch een groot gevaar voor de vliegveiligheid blijft bestaan.
Jessica Smit van Animal Rights: “Dit is opnieuw een voorbeeld van het feit dat ontheffingen voor afschot veel te makkelijk worden verleend en de rechter is het gelukkig met ons eens.”

Gevolgen van de uitspraak
De provincie Drenthe heeft vier weken de tijd om haar besluit met inachtneming van deze uitspraak te herstellen. De rechter heeft helaas besloten om de ontheffing in de tussentijd niet te schorsen. Zij meent dat niet op voorhand is uit te sluiten dat toegepaste preventieve middelen niet het gewenste resultaat hebben gehad. Dat zal de provincie dan nu wel binnen vier weken moeten aantonen.

 

13 mei 2020

Pin It on Pinterest