Voorlopig geen afschot edelherten in Oostvaardersplassen

Voorlopig geen afschot edelherten in Oostvaardersplassen

Nadat de toestemming voor afschot half november vorig jaar door de rechtbank in Lelystad was vernietigd en het afschot per direct werd stilgelegd, was deze zaak nog lang niet afgedaan. In oktober heeft de provincie Flevoland alweer een nieuwe ontheffing verleend om vanaf 1 januari 2020 door te gaan om op grote schaal edelherten te schieten. Fauna4Life en Dierbaar Flevoland hebben daar direct bezwaar tegen ingediend. Maar omdat een bezwaarschrift de werking van een ontheffing niet stopzet, zijn beide organisaties opnieuw naar de rechter gegaan om te vragen om een schorsing van deze ontheffing.

Vandaag kwam de uitspraak en tot onze vreugde en opluchting heeft de rechter besloten om het afschot stil te leggen tot zes weken nadat de provincie een besluit heeft genomen op ons bezwaarschrift. Een van de overwegingen van de rechter was dat volgens de provincie gezonde dieren moeten worden afgeschoten om te voorkomen dat ze ziek of gebrekkig worden en daardoor gaan lijden. De rechter stelt dat in de wet met het ‘voorkomen van onnodig lijden’ wordt bedoeld dat toestemming kan worden verleend om dieren die al ziek of gebrekkig zijn uit hun lijden te verlossen. Het is niet de bedoeling van de wet om op die grond gezonde dieren te doden. De rechter heeft bij deze uitspraak terecht de bescherming van edelherten zwaarder laten wegen dan het belang van de provincie om het afschot voort te zetten.

 

foto: Arno Jan Boere

3 februari 2020

Pin It on Pinterest