Categorie: <span>Juridische zaken</span>

Konijnen vakantiepark Texel vogelvrij
3 augustus 20233 augustus 2023
Bericht

Konijnen vakantiepark Texel vogelvrij

In april heeft de provincie Noord-Holland ontheffing verleend voor het doden van konijnen op vakantiepark Landal Sluftervallei. Ze mogen worden gevangen met behulp van fretten en daarna gedood. Ze mogen ook ’s nachts worden doodgeschoten en daarbij mag gebruik worden gemaakt van nachtzichtapparatuur, kunstlicht en warmtebeeld. De ontheffing is geldig tot 1 februari 2028. Fauna4Life...

Knobbelzwanen overgeleverd aan jagers
1 augustus 20231 augustus 2023
Bericht

Knobbelzwanen overgeleverd aan jagers

Begin juli verleende de provincie Noord-Brabant een ontheffing aan de Faunabeheereenheid voor ondersteunend afschot van knobbelzwanen in de WBE’s Land van Altena, De Biesbosch, De Amerkant en Steenbergen. Deze ontheffing is geldig tot en met juni 2029. Fauna4Life en Animal Rights hebben hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Ondersteunend afschotOp grond van deze ontheffing mogen in de...

Helaas mogen vossen in Utrecht weer worden gedood
15 mei 202315 mei 2023
Bericht

Helaas mogen vossen in Utrecht weer worden gedood

De Raad van State heeft afgelopen week besloten om ons verzoek tot schorsing van de verleende ontheffing voor het doden van vossen in de provincie Utrecht af te wijzen. AanloopWij hebben eerder aangegeven wat aan dit verzoek vooraf is gegaan. Het ging hierbij om een voorlopig oordeel in afwachting van de behandeling van het hoger...

Vossen Utrecht voorlopig veilig
4 mei 20234 mei 2023
Bericht

Vossen Utrecht voorlopig veilig

De provincie Utrecht heeft zes weken geleden een besluit genomen, waardoor er gedurende het gehele jaar ’s nachts op vossen kan worden geschoten. Vandaag werd ons verzoek om schorsing van deze ontheffing door de Raad van State behandeld. De staatsraad besloot dat deze ontheffing in ieder geval niet mag worden gebruikt, totdat hij volgende week...

Limburg trekt ontheffing voor afschot vos vanwege predatie hobby vee, in
25 maart 202325 maart 2023
Bericht

Limburg trekt ontheffing voor afschot vos vanwege predatie hobby vee, in

Eind 2022 maakte Fauna4Life samen met Animal Rights bezwaar tegen een ontheffing verleend door de provincie Limburg om tot en met 2026 vossen te doden vanwege schade aan hobby vee. Wij hebben direct aan de rechter gevraagd om deze ontheffing te schorsen. Dat verzoek werd toegewezen. De provincie heeft nu besloten om de ontheffing in...

Vrijbrief voor afschot zwijnen vernietigd
19 maart 202319 maart 2023
Bericht

Vrijbrief voor afschot zwijnen vernietigd

Begin 2021 heeft Fauna4Life samen met Animal Rights en Varkens in Nood beroep aangetekend tegen een ontheffing van de provincie Gelderland verleend aan de Faunabeheereenheid (FBE). De FBE kreeg daarmee toestemming om in principe zelfs alle wilde zwijnen dood te schieten als er ergens in Nederland varkenspest zou worden geconstateerd. De rechtbank Gelderland is het...

Edelherten mogen van Raad van State worden gedecimeerd
3 maart 20233 maart 2023
Bericht

Edelherten mogen van Raad van State worden gedecimeerd

Gisteren werd door de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State uitspraak gedaan op ons (Fauna4Life en Dierbaar Flevoland) verzoek om het afschot van een zeer groot aantal edelherten in de Oostvaardersplassen voorlopig stil te leggen. De Afdeling heeft dit verzoek helaas afgewezen. Dat betekent dat er tot 1 mei ruim 700 herten zullen worden...

Bezwaar tegen ontheffing voor doden van vossen in Limburg
25 januari 202325 januari 2023
Bericht

Bezwaar tegen ontheffing voor doden van vossen in Limburg

Fauna4Life en Animal Rights hebben samen een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om een ontheffing te verlenen voor het ’s nachts doden van vossen ter bescherming van hobbyvee in de periode van oktober 2022 tot en met december 2026. Maandag 23 januari werd in dat kader een hoorzitting gehouden in het Gouvernement...

Bezwaar tegen uitroeiing van wasbeer in Limburg
25 januari 202325 januari 2023
Bericht

Bezwaar tegen uitroeiing van wasbeer in Limburg

Fauna4Life en Animal Rights hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van oktober 2022 om de wasbeer in Limburg uit te roeien door middel van afschot. Op maandag 23 januari 2023 vond in dat kader een hoorzitting plaats in het Gouvernement aan de Maas in Limburg. Een exoot die hier al jaren...

Winst in Limburgse vossenzaak
22 december 202222 december 2022
Bericht

Winst in Limburgse vossenzaak

Limburgse vossen mogen voorlopig niet ’s nachts worden afgeschoten ’ter bescherming van hobbyvee’. Fauna4Life en Animal Rights maakten bezwaar tegen de ontheffing die hiervoor was verleend. En met succes! Tussentijdse winst in juridische strijdGoed nieuws! De rechter in Roermond heeft de ontheffing voor het ’s nachts doodschieten van vossen ’ter bescherming van hobbyvee’ geschorst. Fauna4Life...

Pin It on Pinterest