Categorie: <span>Schadebestrijding</span>

Beslissende dag voor de damherten
9 november 20219 november 2021
Bericht

Beslissende dag voor de damherten

Het afschot van de damherten in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland ligt sinds februari stil. De rechtbank in Den Haag heeft het besluit geschorst na een rechtszaak van Fauna4Life en Animal Rights. De provincie Zuid-Holland had eind vorig jaar opdracht gegeven om alle 39 damherten dood te schieten wegens gevaar voor de verkeersveiligheid en landbouwschade....

Zinloos geweld tegen grote aantallen spreeuwen in Utrecht
27 juli 202127 juli 2021
Bericht

Zinloos geweld tegen grote aantallen spreeuwen in Utrecht

In augustus 2020 verleende de provincie Utrecht een ontheffing aan de Faunabeheereenheid om op en rondom percelen met fruit en olifantsgras een ongelimiteerde hoeveelheid spreeuwen te schieten. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in de dood van duizenden spreeuwen. Fauna4Life en Animal Rights hebben hiertegen bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie adviseerde de provincie nader onderzoek te...

Overwinning: spreeuwen uit nest halen mag niet
28 mei 202128 mei 2021
Bericht

Overwinning: spreeuwen uit nest halen mag niet

Goed nieuws! Eerder dit jaar gaf de provincie Limburg toestemming om jonge, wilde spreeuwen uit het nest te halen en te gebruiken als lokvogel. De dieren komen in vangkooien terecht en moeten er voor zorgen dat soortgenoten de kooien invliegen. Fauna4Life en Animal Rights tekenden, naast Vogelbescherming Nederland, bezwaar aan. De Partij voor de Dieren...

Bezwaar tegen verstoren, vangen en doden van bevers
25 mei 202125 mei 2021
Bericht

Bezwaar tegen verstoren, vangen en doden van bevers

De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights hebben bezwaar aangetekend tegen een recent besluit van de provincie Zuid-Holland. Dit besluit geeft jagers een ruime bevoegdheid bevers dag en nacht te verstoren, te vangen, hun burchten te vernietigen en zelfs te doden, ter voorkoming van schade. De organisaties: “Bevers zijn zeldzaam en waren zelfs lange tijd uitgestorven...

Ook vangkooien voor zwarte kraaien in Limburg
20 april 202120 april 2021
Bericht

Ook vangkooien voor zwarte kraaien in Limburg

De provincie Limburg heeft besloten dat naast kauwen, ook kraaien in de hele provincie gevangen mogen worden met vangkooien, waarna ze worden doodgeschoten. Er zijn twee besluiten genomen die gelden tot en met 2026. De besluiten zijn genomen om weide- en akkervogels te beschermen tegen predatie en om gewassen te beschermen tegen schade. De dierenbelangenorganisaties...

Limburg laat kauwen vangen in strijd met wet
14 april 202114 april 2021
Bericht

Limburg laat kauwen vangen in strijd met wet

De provincie Limburg heeft besloten dat kauwen in de hele provincie gevangen mogen worden met vangkooien, waarna ze worden doodgeschoten. In Noord- en Midden-Limburg geldt het besluit het hele jaar en in Zuid-Limburg van 1 juni t/m 31 oktober. In Zuid-Limburg komen steeds minder kauwen voor. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights zijn geschokt: “Al...

Spreeuwen uit nest gebruikt als lokvogel
9 april 20219 april 2021
Bericht

Spreeuwen uit nest gebruikt als lokvogel

De provincie Limburg heeft toestemming gegeven om jonge spreeuwen uit het nest te halen, te ringen en te gebruiken als lokvogel in vangkooien om soortgenoten te vangen. Daarnaast worden in de hele provincie spreeuwen afgeschoten en mogen ook haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds worden ingezet. Fauna4Life en Animal Rights zijn geschokt: “De landelijke broedpopulatie van spreeuwen...

Kolganzen mogen niet in Limburg broeden
18 februari 202118 februari 2021
Bericht

Kolganzen mogen niet in Limburg broeden

De provincie Limburg heeft toestemming gegeven voor de populatiereductie van kolganzen en brandganzen in de hele provincie. Tot en met 2026 mag er met geweren, geluiddempers, lokmiddelen en kunstmatig licht op deze dieren geschoten worden. Broedende kolganzen worden in Limburg niet getolereerd. Broedende brandganzen moeten teruggebracht worden naar een aantal van maximaal 200 dieren. De...

Dierenorganisaties luiden vanwege strenge vorst de noodklok
10 februari 202110 februari 2021
Bericht

Dierenorganisaties luiden vanwege strenge vorst de noodklok

Comité Dierennoodhulp, Animal Earth, Ganzenbescherming Nederland, Akka’s Ganzenparadijs, Dierenrechten Alliantie, Fauna4Life, Rechten voor al wat leeft, Diervriendelijk Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Veganisme luiden de noodklok voor de buitendieren. Door de aanhoudende strenge vorst kunnen veel dieren niet meer aan eten en drinkwater komen. Een vogel kan tijdens een koude nacht 10 procent van zijn lichaamsgewicht...

Rechter: nachtelijk afschot konijnen verboden
14 januari 202114 januari 2021
Bericht

Rechter: nachtelijk afschot konijnen verboden

De provincie Zuid-Holland heeft jagers toestemming gegeven om tot juli 2023 ’s nachts konijnen te doden met kunstlicht en geluiddempers. Dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights stapten naar de rechter. Die heeft het besluit vernietigd. De organisaties zijn blij: “In feite waren konijnen in de provincie Zuid-Holland nergens en nooit meer veilig, terwijl het gaat om...

Pin It on Pinterest