Categorie: <span>Juridische zaken</span>

Nachtelijk afschot vos in Groningen van de baan
7 oktober 20207 oktober 2020
Bericht

Nachtelijk afschot vos in Groningen van de baan

Jagers in Groningen mogen niet langer ’s nachts op vossen schieten. De provincie heeft haar besluit dat tot 2024 van kracht was, ingetrokken na de bezwaren van stichtingen Fauna4Life en Animal Rights. Vossen mochten ’s nachts midden in de paar-, kraam- en zoogperiode rondom weidevogelgebieden worden gedood. De organisaties: “Op geen enkele manier is aannemelijk...

Hoger beroep inzake vangen kraaien en kauwen in Gelderland
22 september 202022 september 2020
Bericht

Hoger beroep inzake vangen kraaien en kauwen in Gelderland

De provincie Gelderland heeft vorig jaar besloten dat zwarte kraaien en kauwen rondom fruittelers tot en met februari 2023 gevangen mogen worden met zogenaamde kraaienvangkooien, waarna ze worden gedood met slag-, snij-, en steekwapens, of cervicale dislocatie: het breken van de nek. Naar aanleiding van het beroepsschrift van Animal Rights en Fauna4Life heeft de provincie...

Raad van State keurt afbraak natuurgebied OVP goed
16 september 202016 september 2020
Bericht

Raad van State keurt afbraak natuurgebied OVP goed

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan inzake de Oostvaardersplassen (OVP). Daarin werd het hoger beroep van GS van Flevoland en Staatsbosbeheer tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van november 2019, gegrond verklaard. Een onbegrijpelijk besluit. De rechtbank had zeer goed onderbouwd waarom de opdracht die de provincie aan Staatsbosbeheer had verleend, in...

Groot aantal Zeeuwse damherten krijgt de kogel
10 augustus 202010 augustus 2020
Bericht

Groot aantal Zeeuwse damherten krijgt de kogel

De provincie Zeeland heeft een ontwerpbesluit opgesteld om een groot aantal damherten op het eilandje Haringvreter dood te schieten.[1] Er leefden in 2019 naar schatting 650 dieren. Afgelopen winter is de helft daarvan al afgeschoten en dat aantal moet volgens de Faunabeheereenheid nog verder worden teruggebracht naar 150. Begin juli werd het besluit van de...

Weer naar rechter om Groningen Airport
6 augustus 20206 augustus 2020
Bericht

Weer naar rechter om Groningen Airport

Fauna4Life en Animal Rights stappen opnieuw naar de rechter wegens het afschieten van vogels en zoogdieren op Groningen Airport Eelde. De organisaties tekenden in februari bezwaar aan tegen het afschot en in juli haalden zij hun gelijk bij de rechter. De rechter oordeelde dat het besluit onvoldoende is gemotiveerd en onzorgvuldig is voorbereid. De organisaties:...

Edelherten opnieuw onderwerp rechtszaak
22 juli 202022 juli 2020
Bericht

Edelherten opnieuw onderwerp rechtszaak

Hoewel de rechtbank eind 2019 een streep heeft gezet door het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen, geeft de provincie Flevoland de strijd niet op. Een groot aantal van deze dieren moet koste wat het kost worden doodgeschoten. Daarom is de provincie in hoger beroep gegaan. Deze zaak werd afgelopen dinsdag behandeld. Hoger beroepIn september...

Rechter: afschot Groningen Airport onrechtmatig
13 mei 202013 mei 2020
Bericht

Rechter: afschot Groningen Airport onrechtmatig

Het afschot van maar liefst 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren op Groningen Airport-Eelde is onrechtmatig. Dat is de uitkomst van een juridische procedure aangespannen door dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life. De rechter vindt dat het besluit onvoldoende is gemotiveerd en onzorgvuldig is voorbereid. De provincie heeft vier weken de tijd gekregen om een...

Rechter: afschot zwanen Friesland verboden
6 mei 20206 mei 2020
Bericht

Rechter: afschot zwanen Friesland verboden

Het afschot van knobbelzwanen in de provincie Friesland is door de rechter voorlopig verboden. Dat is de uitkomst van een juridische procedure aangespannen door de dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights. De provincie had toestemming gegeven om tot het einde van dit jaar beschermde zwanen af te schieten om schade aan landbouwgewassen te beperken. De rechter...

15 diersoorten van afschotlijst Groningen Airport afgehaald
8 april 20208 april 2020
Bericht

15 diersoorten van afschotlijst Groningen Airport afgehaald

UPDATE – In januari verleende de provincie Drenthe een ontheffing die het mogelijk maakt om maar liefst 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren dood te schieten in het belang van de vliegveiligheid op Groningen Airport Eelde (liggend in Drenthe). Fauna4Life en Animal Rights hebben samen bezwaar aangetekend. De organisaties: “Naar aanleiding van onze bezwaren...

Vos in Groningen ook ’s nachts leven niet zeker
28 maart 202028 maart 2020
Bericht

Vos in Groningen ook ’s nachts leven niet zeker

De provincie Groningen heeft toestemming gegeven om tot en met 2024 in de nachtelijke uren met kunstlicht op vossen te schieten. De ontheffing geldt in en rond vijf weidevogelgebieden en mag gebruikt worden midden in de paar-, kraam- en zoogperiode van vossen. Fauna4Life en Animal Rights hebben tegen dit besluit van de provincie bezwaar aangetekend:...

Pin It on Pinterest