Categorie: <span>Schadebestrijding</span>

Aalscholvers eten vis en worden daarom gedood
8 mei 20195 januari 2020
Bericht

Aalscholvers eten vis en worden daarom gedood

Op sportlandgoed Zwartemeer in Drenthe mogen aalscholvers tot en met 2024 worden gedood, omdat ze concurreren met hengelaars. De dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights zijn ontzet: “Aalscholvers eten nou eenmaal vis, dat kan ze moeilijk worden verboden. Het beschermen van een hobby zou geen reden moeten zijn om een beschermde inheemse diersoort te doden. Wij hebben de...

Broedende kraaien gevangen en gedood
16 april 20195 januari 2020
Bericht

Broedende kraaien gevangen en gedood

De provincie Gelderland is van plan ontheffing te verlenen om de komende jaren midden in het broedseizoen kraaien te vangen met vangkooien en vervolgens te doden in de omgeving van drie weidevogelgebieden.*1 Eind maart werd het voorgenomen besluit door de provincie bekend gemaakt. De dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights hebben een zienswijze ingediend: “Wij zijn...

Succes op Texel – Geen vangkooien rond Den Burg
25 maart 20195 januari 2020
Bericht

Succes op Texel – Geen vangkooien rond Den Burg

Kraaien en kauwen rond Den Burg worden niet langer met vallen en kooien gevangen en vervolgens met het geweer gedood. De dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights hebben hier een stokje voor weten te steken. De kraaien en kauwen werden het hele jaar door, ook in het broedseizoen, gevangen en gedood. Beschermde diersoorten De kauw en...

Winnaars en verliezers
19 maart 20195 januari 2020
Bericht

Winnaars en verliezers

Hoe oud je ook bent, je kunt nog elke dag verrast worden door de schoonheid van de natuur. Dat ondervond ik aan het einde van de  afgelopen zomer bij een prachtige ochtendwandeling. Na jaren stad was ik weer teruggekeerd naar de rust van het platteland en dat bleek een perfecte beslissing. De opkomende zon kleurde...

Zuid-Holland is alles behalve natuurvriendelijk
17 maart 20195 januari 2020
Bericht

Zuid-Holland is alles behalve natuurvriendelijk

De afgelopen weken deelde gedeputeerde Natuur Han Weber (D66) gratis insectenhotels en bloemenzaden uit aan scholen in ‘zijn’ provincie Zuid-Holland. ‘We moeten nu in actie komen voor de wilde bij.’ ‘Wij bloeien zo met zijn allen op, natuur én mens’, aldus de gedeputeerde. Zuid-Holland wil een natuurvriendelijke provincie zijn. Dat hij zich plots bekommert om...

Konijnen in Zuid-Holland worden nu ook ’s nachts gedood
4 maart 20195 januari 2020
Bericht

Konijnen in Zuid-Holland worden nu ook ’s nachts gedood

De provincie Zuid-Holland heeft jagers toestemming gegeven om tot 15 juli 2023 ’s nachts konijnen te doden met kunstlicht, geluiddempers, honden, fretten, vang- of drijfnetten, kastvallen en vangkooien. De provincie verruimt de bevoegdheden van jagers aanzienlijk, terwijl er al mogelijkheden te over zijn om konijnen te doden. Wij stappen samen met Animal Rights naar de...

Kanttekeningen bij onderzoek muskusrattenbestrijding
11 februari 20195 januari 2020
Bericht

Kanttekeningen bij onderzoek muskusrattenbestrijding

Fauna4Life, de Dierenbescherming en Bont voor Dieren hebben kanttekeningen gezet bij de uitkomsten van de recente (veld)onderzoeken op het gebied van de muskusrattenbestrijding. De resultaten werden in 2018 gepubliceerd. Op 15 februari komen onderzoekers, waterschappen en maatschappelijke organisaties bij elkaar tijdens een symposium om de resultaten en toekomstig beleid te bespreken. In het kort is...

Drentse vossen worden bestreden in strijd met Faunabeheerplan
1 februari 20195 januari 2020
Bericht

Drentse vossen worden bestreden in strijd met Faunabeheerplan

De provincie Drenthe heeft in januari van dit jaar 14 ontheffingen verleend voor het doden van vossen gedurende de nacht met kunstlicht. Als reden wordt schade aan drachtige ooien en lammeren genoemd. Fauna4Life heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat vossen geen gevaar opleveren voor gezonde schapen en lammeren. Vossen zijn voorzichtig en een...

In Zuid-Holland vossen ook ’s nachts vogelvrij
17 januari 20195 januari 2020
Bericht

In Zuid-Holland vossen ook ’s nachts vogelvrij

De provincie Zuid-Holland heeft toestemming verleend om ’s nachts met kunstlicht en nachtkijkers op vossen te kunnen jagen. Jessica Smit van Animal Rights: “Er is gedurende de dag al een landelijk hetze tegen de vos aan de gang, nu zijn ze ook ’s nachts hun leven niet meer zeker.” De dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights...

Naar rechter wegens het vangen en doden van kraaien en kauwen
5 december 20185 januari 2020
Bericht

Naar rechter wegens het vangen en doden van kraaien en kauwen

In april van dit jaar berichten wij over het voornemen van de provincie Noord-Holland om vijf jaar lang kraaien en kauwen te vangen met kooien en vervolgens te doden. Jessica Smit van Animal Rights: “De provincie is amper ingegaan op onze uitgebreide bezwaren en heeft de ontheffing in stand gelaten.” Fauna4Life en Animal Rights stappen...

Pin It on Pinterest